Appointment-System of the German Foreign Office — Hanoi

Return Continue
Xin cấp hộ chiếu Đức

Hẹn cho việc xin cấp hộ chiếu / thẻ căn cước Đức

 

Xin lưu ý: Đối với trường hợp lần đầu nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu / thẻ căn cước Đức, trước khi nộp hồ sơ phải hoàn tất việc đăng ký họ tên theo luật Đức. Nếu chưa làm việc đó, quý vị có thể viết thư đăng ký hẹn làm thủ tục đăng ký họ tên và gửi tới: visa@hano.auswaertiges-amt.de.

Thông tin chi tiết, danh sách các giấy tờ cần nộp và tờ khai có trên trang web của chúng tôi: link

Khi đến nộp hồ sơ theo hẹn, quý vị cần mang theo tờ khai đã được điền đầy đủtất cả các giấy tờ cần thiết.

 
Return Continue

this may take a few moments ...
Your request is being processed ... please wait ... refreshing this page will delay your booking.