Appointment-System of the German Foreign Office — Ho-Chi-Minh-Stadt

Return Continue
Authentications and Certifications

You may book an appointment in this category for a consular service, such as:

 • authentication of signatures,
 • application for a consular certificate,
 • legalisation,
 • application for a certificate of criminal record (police certificate),
 • collection of documents and passports.

You are not sure whether you can book an appointment in this category, or you need an appointment for a matter such as:

 • civil status matters (registration of births/marriages),
 • notarial acts (e. g. recognition of paternity, sworn affidavits, inheritance certificate matters)

Then please write us an E-mail to rk-kontakt@hoch.auswaertiges-amt.de – we will be happy to assist you.


Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho các hạng mục chứng giấy tờ lãnh sự như sau:

 • chứng chữ ký
 • xin giấy xác nhận lãnh sự
 • hợp pháp hóa lãnh sự
 • đặt đơn xin Lý lịch tư pháp
 • đến nhận lại giấy tờ và hộ chiếu Đức

Trong trường hợp các hạng mục trên không phù hợp với yêu cầu của quý vị, hoặc quý vị cần một cuộc hẹn cho những trường hợp sau:

 • Nộp đơn đăng ký Khai sinh Đức và Giấy Kết hôn Đức
 • Xin các giấy tờ khác (như Giấy công nhận cha con, Tuyên thệ độc thân, các giấy tờ liên quan đến thừa kế)

 Vui lòng liên lạc với chúng tôi qua Email rk-kontakt@hoch.auswaertiges-amt.de – Chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn và giúp đỡ quý vị.
Return Continue

this may take a few moments ...
Your request is being processed ... please wait ... refreshing this page will delay your booking.