Appointment-System of the German Foreign Office — Krakau

Return Continue
Uwierzytelnienia kopii, poświadczenia, itp

Witamy na stronie Konsulatu Generalnego w Krakowie w systemie rezerwacji terminów wizyt!

Tutaj można zarezerwować termin wizyty w sprawie:

  • potwierdzenia osobistego stawienia się na formularzu „Poświadczenie życia" (Lebensbescheinigung), wymaganego corocznie przez organ rentowy
  • uzyskania uwierzytelnionej fotokopii (np. świadectw, wszelkiego rodzaju dokumentów)
  • potwierdzenia osobistego stawienia się na formularzu „Poświadczenie przekroczenia granicy" (Grenzübertrittsbescheinigung),

Więcej informacji dotyczących wyżej wymienionych spraw (patrz: Alfabetyczny spis haseł) znajdą Państwo na stronie internetowej przedstawicielstw Niemiec w Polsce.

Proszę pamiętać, że rozpatrywane będą tylko wnioski złożone wraz z kompletem dokumentów i po uiszczeniu opłaty. Każdy dokument wymaga rezerwacji odrębnego terminu wizyty.

Wpisując swoje dane, proszę pamiętać o poprawnym zapisie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail). Po dokonaniu rezerwacji terminu wnioskodawca otrzyma potwierdzenie drogą elektroniczną. Prosimy o punktualne przyjście na umówioną wizytę w Dziale Paszportowym i o zabraniu ze sobą wydruku potwierdzenia otrzymanego drogą elektroniczną, w przeciwnym razie wizyta może nie dojść do skutku.
Return Continue

this may take a few moments ...
Your request is being processed ... please wait ... refreshing this page will delay your booking.