Appointment-System of the German Foreign Office — Krakau

Return Continue
Złożenie wniosku o wydanie dokumentu podroży zastępującego paszport:

Tutaj można zarezerwować termin wizyty, jeśli chcą Państwo złożyć wniosek o wydanie dokumentu podroży zastępującego paszport w celu powrotu do Republiki Federalnej Niemiec.

 

Składając wniosek o wydanie dokumentu podroży zastępującego paszport w celu powrotu do Republiki Federalnej Niemiec należy uiścić opłatę w wysokości 21 EUR, płatne w walucie polskiej. Należy ponadto przygotować dwa zdjęcia paszportowe. Poza tym tożsamość wnioskodawcy musi zostać wykazana w wystarczający sposób. W przypadku kradzieży dowodu osobistego lub paszportu przed złożeniem wniosku zasadniczo konieczne jest złożenie zawiadomienia we właściwej miejscowo jednostce Policji.  
Return Continue

this may take a few moments ...
Your request is being processed ... please wait ... refreshing this page will delay your booking.