Appointment-System of the German Foreign Office — Laibach

Return Continue
Category I: Visa - all visa types but "Vander Elst" / Kategorija I: Vizumi – vse vrste vizumov razen „Vander Elst“

Prevod v slovenski jezik je na voljo na koncu besedila

****

Appointment booking is available to all applicants who need visa. The only exception are visa under the so-called "Vander Elst" regime in connection with the provision of a short-term and temporary service. If you need a "Vander Elst" visa, please register on the appointment list in our appointment system. If you wish to apply for a "Vander Elst" visa on the day of your appointment, your application cannot be filed.

Please do not book an appointment unless you have gathered all required documents.

To book an appointment, you will need:

- personal data (including passport number)
- a valid email address that remains active up until and including the day of the appointment and which you personally can access

1. Please enter all information exactly as shown in your passport and use the Latin alphabet.
2. Please schedule a separate appointment for each applicant. 
3. You may book an appointment for only one reason for travel.

****

Rezervacija termina je na voljo vsem prosilcem za vizum. Edina izjema so vizumi v skladu s tako imenovanimi določili "Vander Elst" v povezavi s kratkotrajnim in začasnim opravljanjem storitev. Če potrebujete vizum "Vander Elst", se, prosimo, registrirajte v ustreznem seznamu terminov v našem spletnem sistemu za dodeljevanje terminov. Če se ob vašem obisku na veleposlaništvu ugotovi, da želite zaprositi za vizum "Vander Elst", vloge ne bo mogoče obravnavati.

Prosimo, da rezervirate termin šele ko boste imeli vso dokumentacijo, ki jo potrebujete za oddajo vloge.

Za rezervacijo termina potrebujete:

- osebne podatke (med drugim številko potnega lista in številko dovoljenja za prebivanje v Sloveniji);
- veljavni elektronski naslov, ki bo ostal aktiven do vključno datuma vašega termina na veleposlaništvu in do katerega imate dostop vi osebno.

1. Vse podatke vnesite natančno tako, kot so navedeni v vašem potnem listu; podatke morate vnesti v latinici.
2. Za vsakega prosilca rezervirajte svoj termin.
3. Termin lahko rezervirate samo za en namen potovanja.
Return Continue

this may take a few moments ...
Your request is being processed ... please wait ... refreshing this page will delay your booking.