Appointment-System of the German Foreign Office — Laibach

Return Continue
passports/IDs/consular services (i.e. certifications, life certificates) for persons residing in Slovenia / Potni listi/osebne izkaznice/konzularne storitve (npr. overitve, potrdila o živetju itd.) za osebe, ki živijo v Sloveniji

Prevod v slovenski jezik je na voljo na koncu besedila

****

Welcome to the online appointment system of the German Embassy in Ljubljana.

This category is available only to persons living in Slovenia who require consular services or have German citizenship and wish to apply for a German passport or identity card.

To book the appointment, it is necessary to provide the personal data of the person who needs an appointment (last name; first name; email address).

Click on "Next" to start booking the appointment. Please make sure that

1. you provide personal data of the applicant who needs the appointment (so, if a child needs a passport, please provide the child's information not the parent's).

2. you book a separate appointment for each person who needs an appointment.

****

Dobrodošli v spletnem sistemu za dodeljevanje terminov nemškega veleposlaništva v Ljubljani.

Ta kategorija terminov je na voljo izključno osebam, ki živijo v Sloveniji in potrebujejo konzularne storitve ali imajo nemško državljanstvo in želijo zaprositi za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice.

Za rezervacijo termina je treba navesti osebne podatke osebe, ki potrebuje termin (priimek; ime; elektronski naslov).

Kliknite na "Naprej", če želite rezervirati termin. Prosimo, bodite pozorni na to, da

1. boste ob rezervaciji termina vnesli podatke o osebi, ki potrebuje termin (z drugimi besedami: če potrebuje potni list otrok, vnesite podatke o otroku in ne o staršu).

2. boste za vsako osebo, ki potrebuje termin, rezervirali svoj termin.
Return Continue

this may take a few moments ...
Your request is being processed ... please wait ... refreshing this page will delay your booking.