Appointment-System of the German Foreign Office — Nairobi

Return New Appointment
National visa - Appointment waiting list for family reunion to persons entitled to protection (Sections 22 to 26 of the German Residence Act) / NO subsidiary protection holders

 

Dear Sir or Madam,

On the following sides you can register yourselves for an appointment to the application of a visa.

After successful registration you receive two e-mails:

1. within 30 minutes a confirmation mail with your reference number and

2. After about 12 months, you will receive separate e-mail with the exact time of your appointment. Please, check whether you have got a mail confirmation with an appointment number for your process after successful registration. It can last up to 30 minutes, until you get this mail.

The Embassy informs you about your appointment for the visa application as soon as possible.

Kindly be aware if your relative eligible for subsidiary protection in Germany, please register on the following list:

 

RK-Termin - Kategorie wählen (diplo.de)

Yours sincerely

German Embassy Nairobi

 

Boggaga hoose waxaad iska diiwaangelin kartaa ballan si aad u codsatid fiiso. Kadib diiwagelinta guusha waxaa heleysaa laba (2) email

  1. Soddon (30) daqiiqo gudahooda cadeynta lambarka tixraacaaga iyo….
  2. Qiyaas Laba iyo toban bilood(12) kadib waxaad heleysaa email gaar ah waqtiga saxda ee ballantaada. Fadlan hubi haddii aad heshey email cadeyn ah oo leh lambarka balanta ee geedi socodka kadib diiwaangelinta guusha. Waxay socon kartaa ilaa soddon (30) daqiiqo , ilaa aad ka heshid emailka

Safaarada waxaay kusiineysaa warbixin kusabsan balantaadha fiisada sida ugu dakhsaha badan

Fadlan ogow hadaay qaraabadaada u qalmaan badbaadada hoosaad ee jarmalka , iska diiwaan gali ciwaanka hoose

 

RK-Termin - Kategorie wählen (diplo.de)

safaaradda Jarmalka Nairobi
Return New Appointment

this may take a few moments ...
Your request is being processed ... please wait ... refreshing this page will delay your booking.