Appointment-System of the German Foreign Office — Sofia

Return Continue
Заявления за издаване на паспорт и лична карта

 

            • Имате нужда от нов паспорт, защото старият Ви е почти изтекъл или пък защото сте изгубили стария си паспорт?

            • Бихте искали да подадете заявление за издаване на лична карта, защото старата Ви е почти изтекла, защото сте изгубили старата си лична карта или пък никога досега не Ви е  
               била издавана такава?

            • Бихте искали да подадете заявление в полза на детето Ви с цел да му бъде издаден детски паспорт, обикновен паспорт или лична карта?

Обща информация за паспорти и лични карти можете да намерите тук.

Можете да намерите информационната листовка за попълване на заявление за издаване на паспорт тук. Можете да намерите информационната листовка за попълване на заявление за издаване на паспорт на непълнолетни лица тук.

В много случаи при подаване на първото заявление за немски документ за самоличност на Вашето дете се изисква декларация за име:

Ако имате различни фамилни имена в качеството Ви на родители, трябва да представите декларация за фамилното име на детето, преди да подадете заявление за издаване на първия му документ за самоличност.

В допълнение към декларацията за име, можете да регистрирате и раждането на Вашето дете в регистъра на дадена германска Служба по гражданско състояние (т.нар. регистрация на новородено / Geburtsanzeige). След като бъде направена съответна поръчка от Ваша страна, на детето Ви ще бъде издаден германски акт за раждане.

В този случай, моля да се обадите в Посолството на тел.: 02/918 380, за да може да бъде назначена среща, която също да  отчита това изискване.
Return Continue

this may take a few moments ...
Your request is being processed ... please wait ... refreshing this page will delay your booking.