Appointment-System of the German Foreign Office — Tirana

Return New Appointment
Regjistrimi për të aplikuar për vizë qëndrimesh afatgjata (më shumë se 90 ditë)

Brenda 30 minutave pasi të jeni regjistruar në listë do të merrni një konfirmim të parë me email së bashku me informacione të tjera rreth procedurave të mëtejshme dhe një numër reference. Disa javë ose muaj  pas regjistrimit do t’ju mbërrijë një email i dytë me njoftimin e datës dhe orës së takimit për aplikimin për vizë (konfirmimi i takimit).

Lutemi të mbani në konsideratë, që koha e pritjes mes regjistrimit dhe konfirmimit të takimit mund të zgjasë disa javë kushtëzuar nga kërkesat e shumta. Ndaj lutemi të evitoni pyetjet lidhur me stadin e aplikimit.

Për shkak të pranimit të kufizuar të aplikimeve për vizë të kushtëzuara nga korona duhen parashikuar kohë pritje më të gjata se ato të publikuara në faqen tonë të web-it.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin tuaj!
Return New Appointment

this may take a few moments ...
Your request is being processed ... please wait ... refreshing this page will delay your booking.