Appointment-System of the German Foreign Office — Hanoi

Return

Please choose a category

Xin cấp hộ chiếu Đức
Continue

Nhận hộ chiếu Đức
Continue

Hợp pháp hóa giấy tờ
Continue

Công chứng bản sao / Cấp giấy chứng nhận lãnh sự /Đóng tài khoản phong tỏa
Continue