Appointment-System of the German Foreign Office — Laibach

Return

Please choose a category

Category I: Visa for citizens of Albania, Bosnia and Herzegowina, Kosovo, Montenegro, North-Macedonia and Serbia who have been offered an employment as an unskilled worker in Germany; Kategorija I: Vizum za državljane Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije in Srbije za namen zaposlitve nekvalificiranih delavcev
Continue

Category II: Visa under the so-called "Vander Elst"-regulation for individuals who are posted to Germany temporarily by their Slovene employer in order to provide a short-term service; Kategorija II: Vizum v skladu s tako imenovanimi določili „Vander Elst“ v povezavi s kratkotrajnim in začasnim opravljanjem storitev v Nemčiji po naročilu slovenskega delodajalca
Continue

Category III: Visa for purposes other than the ones mentioned in category I and II (e.g. students and researchers; Employment as a skilled worker with higher education ("Blaue Karte - EU"); family reunification); Kategorija III: Vizum za druge namene, kot so navedeni v kategoriji I in II (npr. za namen študija ali raziskovanja, za namen zaposlitve kot visoko kvalificirani delavec ("Blaue Karte - EU") ali za namen združitve družine)
Continue