Appointment-System of the German Foreign Office — Laibach

Return

Please choose a category

Category I: Visa - all visa types but "Vander Elst" / Kategorija I: Vizumi – vse vrste vizumov razen „Vander Elst“
Continue

Appointment Registration List Category II: Visa under the so-called "Vander Elst"-regulation for individuals who are posted to Germany temporarily by their Slovene employer in order to provide a short-term service; Kategorija II: Vizum v skladu s tako imenovanimi določili „Vander Elst“ v povezavi s kratkotrajnim in začasnim opravljanjem storitev v Nemčiji po naročilu slovenskega delodajalca
Continue