Appointment-System of the German Foreign Office — Laibach

Return

Please choose a category

Appointment Registration List Catagory I: Visa for taking up employment as a professional driver; Kategorija I: Vizum za namen opravljanja dejavnosti kot poklicni voznik
Continue

Category II: Visa for the purpose of family reunification; Kategorija II: Vizum za namen združitve družine
Continue

Appointment Registration List Category III: Visa under the so-called "Vander Elst"-regulation for individuals who are posted to Germany temporarily by their Slovene employer in order to provide a short-term service; Kategorija III: Vizum v skladu s tako imenovanimi določili „Vander Elst“ v povezavi s kratkotrajnim in začasnim opravljanjem storitev v Nemčiji po naročilu slovenskega delodajalca
Continue

Appointment Registration List Category IV: Visa for purposes other than the ones mentioned in category I to III; Kategorija IV: Vizum za druge namene.
Continue