Appointment-System of the German Foreign Office — Tirana

Return

Please choose a category

Viza për "bashkim familjar"
Continue

Lista e Pritjes për punonjës të kualifikuar me miratim paraprak sipas § 81a A të Ligjit për të Huajt
Continue

Viza për "Formim profesional"
Continue

Viza për qëllime "Studimi ose programe bursash"
Continue

Viza për "Karta Blu e BE/Aplikantë me kualifikim të lartë" ose "Mjek (yo hospitim)“
Continue

Viza për "Punonjës i kualifikuar sipas ligjit për imigrimin e punonjësve të kualifikuar FEG"
Continue

Viza për infermierë (JO për ndihmës-infermierë)
Continue

Viza për "Au Pair (në familjet pritëse)" ose "Vit social për shërbim vullnetar"
Continue

Viza për "Praktikë/Hospitim (nga 6 muaj)"
Continue

Viza për "Kurs gjuhe" ose "Ndjekje shkolle"
Continue

Viza për "Kërkim i një vendi pune (VETЁM me diplomë universitare ose diplomë të formimit profesional të njohur në Gjermani)"
Continue

Visa for Working Holiday (jo për shtetasit shqiptarë/not for Albanian nationals)
Continue

Visa për "i vetëpunësuar"
Continue

Viza për "Vizitë kërkimore"
Continue

Visa for Short Term (less than 90 days) (Not for albanian citizen)
Continue