Appointment-System of the German Foreign Office — Tirana

Return

Please choose a category

Lista e pritjes për datat/oraret e aplikimeve për vizë qëndrimesh afatgjata (më shumë se 90 ditë)
Continue

Viza për qëllime afatgjata (më shumë se 90 ditë) për formim profesional
Continue

Viza për qëllime afatgjata (më shumë se 90 ditë) për qëllime studimi ose programe bursash
Continue