Appointment-System of the German Foreign Office — Tirana

Return

Please choose a category

Lista e pritjes për takimet për vizë: punësim për punonjës të kualifikuar me miratim paraprak sipas §81a të ligjit për të huajt / kërkim i një vendi pune (me diplomë universitare)
Continue

Viza për "bashkim familjar"
Continue

(05.12.-13.12.2022, 15:00h) Hapja e listës së pritjes për takim (Punësim sipas § 26 paragrafi 2 i urdhëresës së punësimit "Rregullorja e Ballkanit Perëndimor")
Continue

Viza për "Formim profesional"
Continue

Viza për qëllime "Studimi ose programe bursash"
Continue

Viza për "Karta Blu e BE - Aplikantë me kualifikim të lartë"
Continue

Viza për "Mjek - yo hospitim“
Continue

Viza për "Punonjës i kualifikuar sipas ligjit për imigrimin e punonjësve të kualifikuar FEG"
Continue

Viza për „Punësim në profesione të kujdesit (edhe infermierë)“
Continue

Viza për "Au Pair (në familjet pritëse)"
Continue

Viza për "Vit social për shërbim vullnetar"
Continue

Viza për "Praktikë/Hospitim (nga 6 muaj)"
Continue

Viza për "Kurs gjuhe"
Continue

Viza për "Ndjekje shkolle"
Continue

Visa për "i vetëpunësuar"
Continue

Viza për "Vizitë kërkimore"
Continue

Visa for Short Term (less than 90 days) (Not for albanian citizen)
Continue

Mbyllja e listës së pritjes për takim (Punësim sipas § 26 paragrafi 2 Urdhëresës së Punësimit „Rregullorja e Ballkanit Perëndimor“)
Continue