Terminvergabesystem des Auswärtigen Amts — Baku

Bitte wählen Sie einen Bereich aus

Viza sənədlərinin verilməsi üçün qəbul vaxtının təyin olunması / Запись на подачу заявления о выдаче визы / Terminvergabe für Visumbeantragung

Bakıdakı Alman Səfirliyinin qəbul vaxtının təyin olunma sisteminə xoş gəlmisiniz!

 

Viza rəsmiləşdirilməsinə dair ərizələri Səfirliyə təqdim etmək üçün Sizə mütləq qəbul vaxtı təyin etmək lazımdır. Xahiş edirik yalnız dəqiq gələ biləcəyinizə əmin olduğunuz təqdirdə qəbul vaxtı götürün. Xahiş olunur ərizənizi təqdim etməmişdən əvvəl hansı sənədlərin təqdim etməli olduğunuzu dəqiq müəyyənləşdirin. Visa üçün lazımi sənədlərə dair ətraflı məlumatların əks olunduğu məlumat vərəqələrini Səfirliyin internet səhifəsindən əldə edə bilərsiniz. Xahiş olunur milli viza və ya Şengen vizasına dair ümumi məlumatlara diqqət yetirin.

Əgər Siz müəyyən etsəniz ki, təyin olunan vaxtda gələ bilmirsiniz, o zaman reservasiyanı özünüz ləğv edə bilərsiniz. Xahiş edirik ləğv etmək imkanından istifadə edin ki, digər ərizəçilər həmin vaxtdan yararlana bilsinlər.

Növbəti addım olaraq səfərinizin məqsədinə aid kateqoriyanı seçin. Burada Sizin aşağıdakı imkanlarınız var:

  • Şengen visa (yarım il ərzində cəmi 90 gün)
  • Milli visa (yarım il ərzində 90 gündən çox)

DİQQƏT! 10.04.2018–ci il tarixindən etibarən Şengen vizası üçün ərizələr VisaMetric kənar servis şirkəti tərəfindən qəbul ediləcəkdir. Bunun üçün Siz Səfirliyin səhifəsində heç bir qəbul saatı təyin etmək məcburiyyətində deyilsiniz. Viza sənədləri qəbul mərkəzinin ünvanı belədir, Winter Park Palace (10-cu mərtəbə),Nəsimi rayonu, R.Rza küçəsi 75, Bakı. Qəbul saatları, yol xəritəsi habelə digər məlumatları Siz buradan əldə edə bilərsiniz: https://www.visametric.com/Azerbaijan/Germany/az/p/qebulun-goeruesuen-teyin-edilmesi.

Əgər Siz Visa Metric-in xidmətlərindən yararlanmaq istəmirsinizsə, Sizin viza üçün müraciət ərizənizi birbaşa Səfirliyin viza şöbəsinə təqdim etmək imkanınız vardır.

Sənədlərin təqdim olunması məqsədilə qəbul vaxtını təyin etmək üçün  "Weiter" sözünün üzərinə basın.

 

Добро пожаловать в Систему записи на подачу заявления о выдаче визы Посольства Германии в Баку!

Для подачи заявления о выдаче визы Вам необходимо назначить точную дату приема. Просим назначать дату подачи документов на визу только в том случае, если Вы действительно уверены, что сможете в назначенный срок подать документы. Пожалуйста, перед подачей заявления осведомитесь о списке необходимых документов. Памятки с подробной информацией о требуемых документах можно получить на странице посольства. Также обратите внимание на общие сведения о получении национальной и Шенгенской визы.

Если Вы не можете прийти в Посольство в назначенное время, у Вас есть возможность отменить назначенную дату. Мы просим воспользоваться этой возможностью, для того, чтобы другие заявители могли прийти в зарезервированное Вами ранее время.

Следующим шагом выберите категорию, соответствующую цели поездки. У вас есть следующие возможности:

  • Шенгенская виза (до 90 дней в полгода)
  • национальная виза (более 90 дней в полгода)

ВНИМАНИЕ: Начиная с 10.04.2018 принятие заявок на получение Шенгенской визы будет осуществляться внешним сервисным центром VisaMetric. Вам не нужно записыватся на прием в посольство. Адрес визового центра: Дворец Зимнего парка (10 этаж), Насиминский район, ул. Р. Рза 75, Баку. Время открытия, дорожное направление и дополнительную информацию можно найти здесь: https://www.visametric.com/Azerbaijan/Germany/ru/p/naznachenie-daty-podachi.

Если вы не хотите пользоваться услугой VisaMetric, у вас есть возможность подать заявку на визу непосредственно в отдел визы в посольстве.

Чтобы договориться о встрече, чтобы отправить свои документы, нажмите на "Weiter".

 

Willkommen beim Terminvergabesystem der Deutschen Botschaft Baku!

Um Ihren Visumantrag direkt bei der Botschaft einreichen zu können, benötigen Sie unbedingt einen Termin. Bitte vereinbaren Sie erst dann einen Termin, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie diesen auch wahrnehmen werden. Bitte informieren Sie sich vor Antragsabgabe über die Dokumente, die Sie vorlegen müssen. Merkblätter mit ausführlichen Informationen zu den benötigten Unterlagen Sie auf der Homepage der Botschaft. Beachten Sie bitte auch die allgemeinen Hinweise für nationale Visa bzw. Schengen-Visa.

Sollten Sie feststellen, dass Sie einen Termin nicht wahrnehmen können, so haben Sie die Möglichkeit, diesen selbst zu stornieren. Bitte machen Sie hiervon gegebenenfalls Gebrauch, damit andere Kunden Ihren Termin wahrnehmen können.

Wählen Sie bitte im nächsten Schritt die Ihrem Reisezweck entsprechende Visumkategorie. Sie haben hierbei die folgenden Möglichkeiten:

  • Schengen Visum (Aufenthalt insgesamt max. 90 Tage im Halbjahr)
  • nationales Visum (Aufenthalt in Deutschland von mehr als 90 Tagen am Stück)

ACHTUNG: Ab dem 10.04.2018 erfolgt die Annahme der Schengen-Visaanträge durch den externen Dienstleister VisaMetric. Sie müssen dafür keinen Termin bei der Botschaft buchen. Die Adresse des Visaannahmezentrums lautet: Winter Park Palace (10. Stock), Nasimi-Bezirk, R. Rza Str. 75, Baku. Die Öffnungszeiten, Wegbeschreibung sowie weitere Informationen finden Sie hier: https://www.visametric.com/Azerbaijan/Germany/de/p/terminvereinbarung.

Sollten Sie den Service von VisaMetric nicht in Anspruch nehmen wollen, haben Sie die Möglichkeit, Ihren Visumantrag unmittelbar in der Visastelle einzureichen.

Zur Vereinbarung eines Termins zur Abgabe Ihrer Unterlagen klicken Sie bitte auf "Weiter".

  

Weiter

Konsularsprechstunde / Konsulluq şöbəsinin qəbul saatları

Willkommen beim Terminvergabesystem der deutschen Botschaft Baku 

Hier können Sie einen Termin für die Konsularische Sprechstunde buchen. 

Für Termine zur Visumbeantragung schauen Sie bitte oberhalb.

Zur Vereinbarung eines Termins für die Konsularische Sprechstunde klicken Sie bitte auf "Weiter".

Hinweis: Pro Termin/Besucher können maximal 10 Dokumente bearbeitet werden. Bei mehr als 10 Dokumenten buchen Sie bitte 2 Termine.

 

Bakıdakı Almaniya Səfirliyinin qəbul vaxtının təyin olunma sisteminə xoş gəlmisiniz!

Burada Siz konsulluq şöbəsinin qəbul saatları üçün vaxt təyin edə bilərsiniz. 

Vizaya müraciət məqsədilə qəbul vaxtı təyin etmək üçün yuxarı baxın.

Konsulluq şöbəsinin qəbul saatları üçün vaxt təyin etmək üçün "Weiter" sözünün üzərinə tiklayın.

Qeyd: Bir görüş vaxtında/bir müsafir üçün ən çox 10 sənəd işlənə bilər. Əgər 10-dan çox sənədiniz varsa, xahiş olunur 2 görüş vaxtı təyin edin.

Weiter

Jüdische Migration und Spätaussiedler / Yəhudi miqrasiyası və Alman köçkünləri

Wilkommen beim Terminvergabesystem der deutschen Botschaft Baku

Hier können Sie einen Termin zur Beratung im Rahmen der jüdischen Zuwanderung oder als Spätaussiedler vereinbaren.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise unter https://baku.diplo.de/az-de/konsularservice/-/2009410.

Zur Vereinbarung eines Termins klicken Sie bitte auf "weiter".

 

Bakıdakı Almaniya Səfirliyinin qəbul vaxtı təyinetmə sisteminə xoş gəlmisiniz

Burada yəhudi  və ya alman mühacirəti ilə əlaqədar məlumat almaq üçün görüş vaxtı  təyin edə bilərsiniz.

Xahiş olunur təlimatlara diqqət yetirin: https://baku.diplo.de/az-de/konsularservice/-/2009410.

Qəbul vaxtının təyin edilməsi üçün "weiter" düyməsinə basmağınız xahiş olunur.

Weiter