Appointment-System of the German Foreign Office — Danzig

Please choose an area

Wizyta w konsulacie

Witamy na stronie Konsulatu Generalnego w Gdańsku w systemie rezerwacji terminów wizyt!

 

Tutaj mogą Państwo zarezerwować termin wizyty w sprawie:

 • wydania po raz pierwszy paszportu lub dowodu osobistego
 • wydania nowego paszportu lub dowodu osobistego, ponieważ dotychczasowy paszport wzgl. dowód osobisty wkrótce straci wzgl. już stracił ważność lub dotychczasowy paszport wzgl. dowód osobisty został utracony
 • złożenia wniosku o wydanie paszportu dla dziecka
 • złożenia wniosku o wydanie paszportu tymczasowego lub
 • złożenia wniosku o wydanie dokumentu podroży zastępującego paszport
 • potwierdzenia osobistego stawienia się na formularzu „Poświadczenie życia" (Lebensbescheinigung), wymaganego corocznie przez organ rentowy
 • złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na przewóz zwłok (Leichenpass) albo zaświadczenia na przewóz urny z prochami (Urnenbescheinigung) do Niemiec
 • uzyskania uwierzytelnionej fotokopii (np. świadectw, wszelkiego rodzaju dokumentów)
 • złożenia wniosku o wydanie policyjnego zaświadczenia o niekaralności i uzyskania w tym celu uwierzytelnionej kopii paszportu
 • odrzucenia spadku
 • złożenia oświadczenia o wyborze nazwiska dziecka urodzonego poza granicami Niemiec w ramach składanego po raz pierwszy wniosku o wydanie paszportu dla dziecka/paszportu (np. w przypadku dzieci, których rodzice mają różne nazwiska lub dzieci, których rodzice nie pozostają ze sobą w związku małżeńskim)
 • złożenia wniosku o wydanie niemieckiego aktu urodzenia w przypadku dziecka urodzonego poza granicami Niemiec
 • złożenia oświadczenia o wyborze nazwiska w przypadku małżeństwa zawartego poza granicami Niemiec w ramach składanego po raz pierwszy wniosku o wydanie paszportu z powodu zmiany nazwiska jednego z małżonków (np. przyjęcie nazwiska małżonka/małżonki, nazwisko podwójne, powszechne w Polsce nazwisko w rodzaju żeńskim, itp.)
 • złożenia wniosku o wydanie niemieckiego aktu małżeństwa w przypadku małżeństwa zawartego poza granicami Niemiec
 • złożenia wniosku o stwierdzenie niemieckiego obywatelstwa
 • złożenia wniosku o nowy dowód potwierdzający obywatelstwo
 • w celu opatrzenia pieczęcią i zatwierdzenia poświadczenia przekroczenia granicy (Grenzübertrittsbescheinigung).

Więcej informacji dotyczących wyżej wymienionych spraw (patrz: Alfabetyczny spis haseł) znajdą Państwo na stronie internetowej przedstawicielstw Niemiec w Polsce.

Konsulat Generalny w Gdańsku nie przyjmuje wniosków wizowych. Ambasada Niemiec w Warszawie przyjmuje wnioski wizowe od wnioskodawców z całej Polski. 

 

Proszę zarezerwować dla każdego wnioskodawcy jeden osobny termin! Ze względu na zwiększoną liczbę interesantów nie jest możliwe złożenie wniosku dla kilku osób w czasie jednego umówionego terminu. Podczas kontroli wejścia należy przedłożyć potwierdzenie rezerwacji wizyty dla każdej osoby składającej wniosek. Wpuszczone zostaną tylko osoby, które przedstawią potwierdzenie umówionego spotkania.

Wpisując swoje dane, proszę pamiętać o poprawnym zapisie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail). Po dokonaniu rezerwacji terminu wnioskodawca otrzyma potwierdzenie drogą elektroniczną. Prosimy o punktualne przyjście na umówioną wizytę w Dziale Paszportowym i o zabraniu ze sobą wydruku potwierdzenia otrzymanego drogą elektroniczną, w przeciwnym razie wizyta może nie dojść do skutku.

 

Proszę wziąć pod uwagę, że w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-Co-V-2) Konsulat Generalny w Gdańsku może obsłużyć tylko ograniczoną ilość klientów, w najbardziej pilnych sprawach. Ze względu na własne zdrowie oraz naszych pracowników, proszę rozważyć czy państwa sprawa koniecznie teraz musi być rozpatrywana, czy może istnieje możliwość przesunięcia wizyty w konsulacie na późniejszy termin.

 

Zalecamy Państwu dla własnego bezpieczeństwa noszenie w trakcie wizyty w Konsulacie maseczek medycznych, które całkowicie zakrywają usta i nos.

Obecnie nie można ustalić terminów odbioru paszportów i dowodów osobistych. Państwa dokumenty tożsamości zostaną wysłane pocztą.

Continue