Appointment-System of the German Foreign Office — Danzig

Please choose an area

Wizyta w konsulacie

Witamy na stronie Konsulatu Generalnego w Gdańsku w systemie rezerwacji terminów wizyt!

 

Proszę zaznajomić się i stosować do reguł dostępu tylko dla osób zaszczepionych, ozdrowieńców lub posiadających negatywny test, które znajdą
Państwo szczegółowo tutaj https://polen.diplo.de/pl-pl/01-vertretungen/01-1-die-botschaft/02-oeffnungszeiten/-/2319140

Tutaj mogą Państwo zarezerwować termin wizyty w sprawie:

 • wydania po raz pierwszy paszportu lub dowodu osobistego
 • wydania nowego paszportu lub dowodu osobistego, ponieważ dotychczasowy paszport wzgl. dowód osobisty wkrótce straci wzgl. już stracił ważność lub dotychczasowy paszport wzgl. dowód osobisty został utracony
 • złożenia wniosku o wydanie paszportu dla dziecka
 • złożenia wniosku o wydanie paszportu tymczasowego lub
 • złożenia wniosku o wydanie dokumentu podroży zastępującego paszport
 • potwierdzenia osobistego stawienia się na formularzu „Poświadczenie życia" (Lebensbescheinigung), wymaganego corocznie przez organ rentowy
 • złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na przewóz zwłok (Leichenpass) albo zaświadczenia na przewóz urny z prochami (Urnenbescheinigung) do Niemiec
 • uzyskania uwierzytelnionej fotokopii (np. świadectw, wszelkiego rodzaju dokumentów)
 • złożenia wniosku o wydanie policyjnego zaświadczenia o niekaralności i uzyskania w tym celu uwierzytelnionej kopii paszportu
 • odrzucenia spadku
 • złożenia oświadczenia o wyborze nazwiska dziecka urodzonego poza granicami Niemiec w ramach składanego po raz pierwszy wniosku o wydanie paszportu dla dziecka/paszportu (np. w przypadku dzieci, których rodzice mają różne nazwiska lub dzieci, których rodzice nie pozostają ze sobą w związku małżeńskim)
 • złożenia wniosku o wydanie niemieckiego aktu urodzenia w przypadku dziecka urodzonego poza granicami Niemiec
 • złożenia oświadczenia o wyborze nazwiska w przypadku małżeństwa zawartego poza granicami Niemiec w ramach składanego po raz pierwszy wniosku o wydanie paszportu z powodu zmiany nazwiska jednego z małżonków (np. przyjęcie nazwiska małżonka/małżonki, nazwisko podwójne, powszechne w Polsce nazwisko w rodzaju żeńskim, itp.)
 • złożenia wniosku o wydanie niemieckiego aktu małżeństwa w przypadku małżeństwa zawartego poza granicami Niemiec
 • złożenia wniosku o stwierdzenie niemieckiego obywatelstwa
 • złożenia wniosku o nowy dowód potwierdzający obywatelstwo
 • w celu opatrzenia pieczęcią i zatwierdzenia poświadczenia przekroczenia granicy (Grenzübertrittsbescheinigung).

Więcej informacji dotyczących wyżej wymienionych spraw (patrz: Alfabetyczny spis haseł) znajdą Państwo na stronie internetowej przedstawicielstw Niemiec w Polsce. 

Wpisując swoje dane, proszę pamiętać o poprawnym zapisie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail). Po dokonaniu rezerwacji terminu wnioskodawca otrzyma potwierdzenie drogą elektroniczną. Prosimy o punktualne przyjście na umówioną wizytę w Dziale Paszportowym i o zabraniu ze sobą wydruku potwierdzenia otrzymanego drogą elektroniczną, w przeciwnym razie wizyta może nie dojść do skutku. 

Proszę wziąć pod uwagę, że w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-Co-V-2) Konsulat Generalny w Gdańsku może obsłużyć tylko ograniczoną ilość klientów, w najbardziej pilnych sprawach. Ze względu na własne zdrowie oraz naszych pracowników, proszę rozważyć czy państwa sprawa koniecznie teraz musi być rozpatrywana, czy może istnieje możliwość przesunięcia wizyty w konsulacie na późniejszy termin.

Prosimy zwrócić uwagę, że na spotkanie w wyznaczonym terminie zostaną do konsulatu generalnego wpuszczone wyłącznie osoby zdrowe, które noszą maskę medyczną (typu OP, KN95 lub FFP2) całkowicie zakrywającą nos i usta, które dysponują ważnym certyfikatem szczepienia, certyfikatem wyzdrowienia lub negatywnym wynikiem antygenowego testu na COVID19. Ponadto zostanie przeprowadzony pomiar temperatury ciała.

Obecnie nie można ustalić terminów odbioru paszportów i dowodów osobistych. Państwa dokumenty tożsamości zostaną wysłane pocztą.

Konsulat Generalny w Gdańsku nie przyjmuje wniosków wizowych. Ambasada Niemiec w Warszawie przyjmuje wnioski wizowe od wnioskodawców z całej Polski. 

Continue