Appointment-System of the German Foreign Office — Hanoi

Please choose an area

Visa/ Thị thực

 

 

 • Do you intend to stay up to 90 days?
  Then please book an appointment with the VFS Global Services acceptance centres (Hanoi, Ho Chi Minh City, from 25 March 2019 also Da Nang) via the following website:

  https://vfsglobal.com/Germany/Vietnam/

  In addition, appointments for short-term visas will continue to be available at the Embassy. Please click on "continue" below.

  Important: If you cannot find any dates here, all available dates are fully booked. Additional appointments cannot be allocated by the Embassy. Appointments for groups cannot be offered. As a rule, appointments are also available at short notice at the above-mentioned acceptance centres. Please contact VFS Global Services directly via the above website for more information.

 

 • Quý vị dự định lưu trú tại Đức trong khoảng thời gian tối đa 90 ngày?

  Nếu vậy, Quý vị vui lòng đặt lịch hẹn qua công ty VFS Global Services (tại hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, và từ ngày 25.03.2019 tại Đà Nẵng) trong trang web sau:

  https://vfsglobal.com/Germany/Vietnam/

  Ngoài ra, Quý vị vẫn có thể đặt hẹn cho visa ngắn hạn tại Đại sứ quán. Quý vị hãy bấm „tiếp tục“ để đặt hẹn.

  Chỉ dẫn quan trọng: Nếu Quý vị không thấy buổi hẹn nào, nghĩa là lịch hẹn đã kín. Đại sứ quán không thể mở thêm lịch hẹn khác. Chúng tôi không đáp ứng được lịch hẹn cho nhóm. Các trung tâm dịch vụ VFS Global thường có nhận lịch hẹn gấp. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp với VFS Global qua trang web trên.

 

 

Continue

Passport/ Hộ chiếu Đức

Application for german passports (Please book separate appointments for each applicant) Please notice that -only- applications for german passport holders can be registered here. All other applications will -not- be recognized and automatically canceled. All visa applications have to be done in the corresponding category.

Đặt đơn xin cấp hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông Đức (Người xin cấp hộ chiếu phải đăng ký riêng một hẹn cho bản thân). Xin lưu ý: Mục này -chỉ- dành cho việc đăng ký hẹn nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu Đức. Nếu đăng ký nhầm hẹn nộp hồ sơ xin cấp thị thực vào mục này, thì đăng ký không được công nhận và sẽ tự động bị xóa. Đăng ký hẹn nộp hồ sơ xin cấp thị thực phải được thực hiện trong mục dành cho riêng cho việc này.

Continue

STUDENTS-Authorization of signature for account opening / Chứng thực chữ ký cho việc mở tài khoản của SINH VIÊN

STUDENTS - Authorization for signature for account opening

 

These appointements are --only-- available for the authorization of signature for account opening at the Deutsche Bank.

and --NOT-- for visa application.

 

 

Chứng thực chữ ký cho việc mở tài khoản của SINH VIÊN.

 

Hẹn làm việc này -- chỉ -- dành cho mục đích xin chứng thực chữ ký để mở tài khoản tại ngân hàng Deutsche Bank, -- không -- được sử dụng cho mục đích xin cấp thị thực.

Continue