Terminvergabesystem des Auswärtigen Amts — Hanoi

Bitte wählen Sie einen Bereich aus

Visa/ Thị thực

 

 • Sie beabsichtigen einen Aufenthalt von bis zu 90 Tagen?
  Dann buchen Sie bitte einen Termin bei den Annahmezentren von VFS Global Services (Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt, ab dem 25.03.2019 auch Da Nang) über folgende Website:

  https://vfsglobal.com/Germany/Vietnam/

  Es stehen darüber hinaus auch weiterhin Termine für Kurzzeitvisa an der Botschaft zur Verfügung. Dazu klicken Sie unten bitte auf "weiter".

  Wichtiger Hinweis: Sollten Sie hier keine Termine finden, dann sind alle verfügbaren Termine ausgebucht. Zusätzliche Termine können von der Botschaft nicht vergeben werden. Termine für Gruppen können nicht angeboten werden. Es stehen in den oben genannten Annahmezentren in der Regel auch kurzfristig Termine zur Verfügung. Bitte informieren Sie sich darüber direkt bei VFS Global Services über die o.g. Website.

 • Quý vị dự định lưu trú tại Đức trong khoảng thời gian tối đa 90 ngày?

  Nếu vậy, Quý vị vui lòng đặt lịch hẹn qua công ty VFS Global Services (tại hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, và từ ngày 25.03.2019 tại Đà Nẵng) trong trang web sau:

  https://vfsglobal.com/Germany/Vietnam/

  Ngoài ra, Quý vị vẫn có thể đặt hẹn cho visa ngắn hạn tại Đại sứ quán. Quý vị hãy bấm „tiếp tục“ để đặt hẹn.

  Chỉ dẫn quan trọng: Nếu Quý vị không thấy buổi hẹn nào, nghĩa là lịch hẹn đã kín. Đại sứ quán không thể mở thêm lịch hẹn khác. Chúng tôi không đáp ứng được lịch hẹn cho nhóm. Các trung tâm dịch vụ VFS Global thường có nhận lịch hẹn gấp. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp với VFS Global qua trang web trên.

 

Weiter