Appointment-System of the German Foreign Office — Hanoi

Please choose an area

Visa/ Thị thực

 

 

 • Do you intend to stay up to 90 days?
  Then please book an appointment with the VFS Global Services acceptance centres (Hanoi, Ho Chi Minh City, from 25 March 2019 also Da Nang) via the following website:

  https://vfsglobal.com/Germany/Vietnam/

  In addition, appointments for short-term visas will continue to be available at the Embassy. Please click on "continue" below.

  Important: If you cannot find any dates here, all available dates are fully booked. Additional appointments cannot be allocated by the Embassy. Appointments for groups cannot be offered. As a rule, appointments are also available at short notice at the above-mentioned acceptance centres. Please contact VFS Global Services directly via the above website for more information.

 

 • Quý vị dự định lưu trú tại Đức trong khoảng thời gian tối đa 90 ngày?

  Nếu vậy, Quý vị vui lòng đặt lịch hẹn qua công ty VFS Global Services (tại hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, và từ ngày 25.03.2019 tại Đà Nẵng) trong trang web sau:

  https://vfsglobal.com/Germany/Vietnam/

  Ngoài ra, Quý vị vẫn có thể đặt hẹn cho visa ngắn hạn tại Đại sứ quán. Quý vị hãy bấm „tiếp tục“ để đặt hẹn.

  Chỉ dẫn quan trọng: Nếu Quý vị không thấy buổi hẹn nào, nghĩa là lịch hẹn đã kín. Đại sứ quán không thể mở thêm lịch hẹn khác. Chúng tôi không đáp ứng được lịch hẹn cho nhóm. Các trung tâm dịch vụ VFS Global thường có nhận lịch hẹn gấp. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp với VFS Global qua trang web trên.

 

 

Continue