Appointment-System of the German Foreign Office — Ho-Chi-Minh-Stadt

Please choose an area

Visa for short-term stays (up to 90 days) / Thị thực ngắn hạn (tối đa 90 ngáy)

Do you intend to stay up to 90 days?
Then please book an appointment with the VFS Global Services acceptance centres (Hanoi, Ho Chi Minh City, from 25 March 2019 also Da Nang) via the following website:

https://vfsglobal.com/Germany/Vietnam/

In addition, appointments for short-term visas will continue to be available at the Consulate General, albeit to a very limited extent. Please click on "continue" below.

Important: If you cannot find any dates here, all available dates are fully booked. Additional appointments cannot be allocated by the Consulate General. Appointments for groups cannot be offered. Enquiries in this regard will therefore not be answered. As a rule, appointments are also available at short notice at the above-mentioned acceptance centres. Please contact VFS Global Services directly via the above website for more information.

Quý vị dự định lưu trú tại Đức trong khoảng thời gian tối đa 90 ngày?
Nếu vậy, Quý vị vui lòng đặt lịch hẹn qua công ty VFS Global Services (tại hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, và từ ngày 25.03.2019 tại Đà Nẵng) trong trang web sau:

https://vfsglobal.com/Germany/Vietnam/

Ngoài ra, Quý vị vẫn có thể đặt hẹn cho visa ngắn hạn tại Tổng Lãnh sự quán (tuy nhiên rất hạn chế). Quý vị hãy bấm "continue" để đặt hẹn.

Chỉ dẫn quan trọng: Nếu Quý vị không thấy buổi hẹn nào, nghĩa là lịch hẹn đã kín. Tổng Lãnh sự quán không thể mở thêm lịch hẹn khác. Chúng tôi không đáp ứng được lịch hẹn cho nhóm, vì vậy, những câu hỏi về việc này sẽ không được phản hồi. Các trung tâm dịch vụ VFS Global thường có nhận lịch hẹn gấp. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp với VFS Global qua trang web trên.

Continue

Visa for a long-term stays (more than 90 days) / Thị thực dài hạn (trên 90 ngáy)

You intend a stay of more than 90 days?
Please book an appointment here and click on “continue”.

Do you intend a long-term stay of more than 90 days for the purpose of a long-term language course and/or employment (also vocational training / internship)?

Then please note the following information:

Appointments in this visa category cannot be booked via the online booking system. To book an appointment, please contact the visa office of the Consulate General directly by e-mail at

visa@hoch.diplo.de

Quý vị dự định lưu trú tại Đức trong khoảng thời gian trên 90 ngáy?
Nếu vậy, Quý vị vui lòng nhấn „tiếp tục“ ("continue") để đặt lịch hẹn tại đây. 

Quý vị dự định lưu trú tại Đức trong khoảng thời gian hơn 03 tháng với mục đích học tiếng Đức dài hạn và/hoặc làm việc (cũng như học nghề / thực tập / dự thính)?

Quý vị vui lòng lưu ý những chỉ dẫn sau:

Quý vị không thể đặt hẹn đối với loại thị thực này thông qua hệ thống đặt lịch hẹn. Để đặt hẹn, Quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Thị thực của Tổng Lãnh sự quán CHLB Đức qua email

visa@hoch.diplo.de

Continue

Apply for a German passport/ID Card / Đặt lịch hẹn để xin cấp hộ chiếu ĐỨC / Chứng minh thư ĐỨC

Lưu ý đối với người xin cấp thị thực: Hạng mục đặt lịch hẹn này chỉ dành riêng cho người có quốc tịch Đức xin cấp hộ chiếu. Những lịch hẹn xin cấp thị thực được đặt theo hạng mục này sẽ tự động bị hủy. Sau đó, Quí vị không thể đặt lịch hẹn thay thế.

You are a German citizen and would like an appointment to apply for a new passport and/or an ID-card? Please book an appointment here and click on “continue”.

You want to apply for a first German passport for your new-born child? This may require a declaration of name which can be submitted as part of an application for a German birth certificate for a birth abroad. In this case, please do not book an appointment here, but contact us directly via e-mail at rk-kontakt@hoch.diplo.de

The validity of your child's passport expires and you would like to apply for a new one? Then please book an appointment here and click on “continue”.

Continue