Appointment-System of the German Foreign Office — Ho-Chi-Minh-Stadt

Please choose an area

General Information

We continue to be there for your, however, we are also affected by restrictions due to the pandemic. Visits to the Consulate General are currently possible only with an appointment.

Please take note of the entry regulation:

From Monday, 13 December 2021, and until further notice, the "3A rule" applies for entering the Consulate General. Clients (from the age of six years) as well as staff must therefore, from that day:

 • prove that they are "A"lready fully vaccinated (Vietnamese "green pass", digital EU vaccination certificate, yellow vaccination booklet according to the WHO recommendation), or
 • prove that they are "A"lready fully recovered from COVID-19 (medical certificate), or
 • prove that they are "A"lready tested by providing an up-to-date test result from a testing station accredited in Vietnam, to wit, the result:
  • either of an antigen test/quick ­test, where the sample has been collected no longer than 24 hours ago
  • or of a PCR test, where the sample has been collected no longer than 48 hours ago.
  • Self tests cannot be accepted.

In addition, an FFP2/N95/KN95 mask must be worn during the entire stay in the building. Children up to the age of five years do not need to wear a mask, and for children aged six to twelve years, a medical mask is sufficient.

Persons who do not fulfil the aforementioned conditions cannot be admitted to the building. This also applies to persons who only wish to collect documents.

As the situation can change any time, it is currently only possible to book appointments up to two weeks in advance. If no available appointments are displayed, this means that we are fully booked for the coming two weeks. Of course, new appointment slots are made available regularly. It is also possible that appointments become available for you to book due to cancellations by other applicants. Therefore, you may check back in our appointment system from time to time to see whether appointments are available.

Notice on applications for Schengen visas:

Applications for visas for short stays of up to 90 days (Schengen visas) can only be submitted through our service provider VFS Global. Please contact VFS directly to book an appointment by telephone or E-mail; the information is available on the VFS website.

Thông tin chung

Chúng tôi vẫn ở đây để làm việc vì quý vị, tuy nhiên chúng tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều vì những hạn chế liên quan đến đại dịch. Do đó các cuộc hẹn trực tiếp tại Tổng Lãnh sự quán Đức chỉ có thể được thực hiện khi có hẹn trước.

Quý vị vui lòng lưu ý Quy định áp dụng cho việc ra vào khuôn viên Tổng Lãnh sự quán:

Từ thứ hai, 13.12.2021 cho đến khi có thông báo mới, "Quy định 3Đ" (đã tiêm – đã xét nghiệm – đã bình phục) sẽ được áp dụng cho việc ra vào bên trong khuôn viên Tổng Lãnh sự quán. Khách liên hệ (từ 6 tuổi trở lên) cũng như nhân viên cần phải xuất trình một trong các giấy tờ sau:

 • Chứng nhận đã hoàn thành tiêm chủng („Thẻ xanh“ do cơ quan thẩm quyền Việt Nam cấp, „Giấy chứng nhận tiêm chủng điện tử EU“, hoặc „Sổ chứng nhận tiêm chủng“ màu vàng theo mẫu của WHO), hoặc
 • Giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID do các cơ quan y tế có thẩm quyền cấp, hoặc
 • Kết quả xét nghiệm còn hiệu lực do cơ sở xét nghiệm được cấp phép tại Việt Nam cấp, có thể là
  • Kết quả xét nghiệm kháng nguyên/xét nghiệm nhanh trong vòng 24 tiếng, hoặc
  • Kết quả xét nghiệm PCR trong vòng 48 tiếng
  • Kết quả tự xét nghiệm sẽ không được chấp nhận.

Ngoài ra, khi đang ở bên trong tòa nhà, Quý vị cần đeo khẩu trang FFP2/N95/KN95. Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống không cần đeo khẩu trang, trẻ em từ 6 – 12 tuổi chỉ cần đeo khẩu trang y tế.

Nếu Quý vị không đáp ứng được các điều kiện trên, chúng tôi rất tiếc không thể để Quý vị vào bên trong tòa nhà. Quy định này cũng được áp dụng đối với khách chỉ đến nhận kết quả hồ sơ.

Vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên các cuộc hẹn chỉ có thể được đặt trước tối đa hai tuần. Nếu trên hệ thống đặt lịch hẹn không hiển thị ngày trống, điều này có nghĩa là chúng tôi đã kín lịch trong hai tuần tới. Quý vị cũng không cần quá lo lắng, các lịch hẹn mới sẽ được phát hành thường xuyên. Trong trường hợp các khách khác hủy cuộc hẹn đã đặt của mình thì sẽ có lịch hẹn trống cho quý vị, vì vậy quý vị vui lòng kiểm tra hệ thống đặt lịch của chúng tôi thường xuyên để đặt được lịch hẹn như mong muốn.

Lưu ý khi xin thị thực Schengen:
Việc đặt lịch hẹn cho thị thực ngắn hạn tối đa 90 ngày (thị thực Schengen) chỉ có thể thông qua trung tâm tiếp nhận hồ sơ VFS Global. Để đặt lịch hẹn, vui lòng liên hệ với VFS Global qua điện thoại hoặc E-mail. Vui lòng xem trang web của VFS để biết thêm thông tin. 

Continue

Visa for long-term stays

You are planning a stay of more than 90 days?
Please book an appointment here and click on "Continue" below the following Vietnamese text.

Thị thực dài hạn

Bạn có dự định lưu trú trên 90 ngày?
Bạn vui lòng đặt lịch hẹn tại đây và bấm vào mục "Continue" (tiếp tục) để được đặt lịch.

Continue

German Passport and Identity Card services

You are a German citizen and would like an appointment to apply for a new passport and/or an identity card or to collect your passport/identity card? Please book an appointment here and click on "Continue" below the following Vietnamese text.

You want to apply for a first German passport for your new-born child? This may require a declaration of name which can be submitted as part of an application for a German birth certificate for a birth abroad. In this case, please do not book an appointment here, but contact us directly via e-mail at rk-kontakt@hoch.diplo.de

The validity of your child's passport expires and you would like to apply for a new one? Then please book an appointment here and click on "Continue" below the following Vietnamese text.

Dịch vụ hộ chiếu/chứng minh thư Đức

Quý vị là công dân Đức và muốn đặt hẹn để nộp đơn xin làm mới hộ chiếu Đức/chứng minh thư Đức? Vui lòng đặt một cuộc hẹn và bấm vào mục "Continue" (tiếp theo).

Quý vị có ý định làm hộ chiếu lần đầu tiên cho con của mình, để làm được điều này bắt buộc Quý vị phải có giấy xác nhận tên theo quy trình đăng ký giấy khai sinh Đức cho các bé sơ sinh tại nước sở tại. Quý vị không đặt hẹn trên hệ thống mà vui lòng viết Email trực tiếp đến rk-kontakt@hoch.diplo.de để được hướng dẫn.

Trong trường hợp con của quý vị đã có khai sinh Đức và hộ chiếu Đức, nhưng hộ chiếu Đức của con quý vị còn thời hạn ít hơn 6 tháng và do đó Quý vị muốn xin hộ chiếu Đức mới cho con? Vui lòng đặt một cuộc hẹn và bấm vào mục "Continue" (tiếp theo).

Continue