Appointment-System of the German Foreign Office — Krakau

Please choose an area

Złożenie wniosku o wydanie paszportu, paszportu tymczasowego, dowodu osobistego lub dokumentu podroży zastępującego paszport

Witamy na stronie Konsulatu Generalnego w Krakowie w systemie rezerwacji terminów wizyt!

 

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2) Konsulat Generalny Niemiec w Krakowie jest zmuszony podjąć środki służące ochronie odwiedzających i pracowników: 

 • wpuszczane będą tylko osoby zdrowe
 • wchodzący muszą mieć zakryte usta i nos
 • przed wejściem do Konsulatu Generalnego będzie mierzona temperatura.

 

Tutaj mogą Państwo zarezerwować termin wizyty w sprawie:

 • wydania po raz pierwszy paszportu lub dowodu osobistego
 • wydania nowego paszportu lub dowodu osobistego, ponieważ dotychczasowy paszport wzgl. dowód osobisty wkrótce straci wzgl. już stracił ważność lub dotychczasowy paszport wzgl. dowód osobisty został utracony
 • złożenia wniosku o wydanie paszportu dla dziecka
 • złożenia wniosku o wydanie paszportu tymczasowego lub
 • złożenia wniosku o wydanie dokumentu podroży zastępującego paszport

Szczegółowe informacje na temat paszportów wzgl. dowodów osobistych znajdą Państwo na stronie przedstawicielstw Niemiec w Polsce.

Proszę pamiętać, że rozpatrywane będą tylko wnioski złożone wraz z kompletem dokumentów i po uiszczeniu opłaty. Każdy dokument wymaga rezerwacji odrębnego terminu wizyty.

Ważna wskazówka dla rodzin: Jeśli jako rodzina chcą Państwo złożyć wnioski o kilka paszportów wzgl. dowodów osobistych, proszę mieć na uwadze, że dla każdego z członków rodziny i na każdy dokument należy zarezerwować odrębny termin wizyty.

Ważna wskazówka dotycząca paszportu tymczasowego: Proszę pamiętać, że paszport tymczasowy może zostać wystawiony tylko w wyjątkowych przypadkach i składając wniosek o jego wydanie należy przedłożyć wszystkie dokumenty, które wymagane są także przy składaniu wniosku o wydanie zwykłego paszportu. 

Wpisując swoje dane, proszę pamiętać o poprawnym zapisie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail). Po dokonaniu rezerwacji terminu wnioskodawca otrzyma potwierdzenie drogą elektroniczną. Prosimy o punktualne przyjście na umówioną wizytę w Dziale Paszportowym i o zabraniu ze sobą wydruku potwierdzenia otrzymanego drogą elektroniczną, w przeciwnym razie wizyta może nie dojść do skutku.

Continue

Uwierzytelnienia, zaświadczenia, zgłoszenie urodzenia dziecka, itp.

Witamy na stronie Konsulatu Generalnego w Krakowie w systemie rezerwacji terminów wizyt!

 

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2) Konsulat Generalny Niemiec w Krakowie jest zmuszony podjąć środki służące ochronie odwiedzających i pracowników:

 • wpuszczane będą tylko osoby zdrowe
 • wchodzący muszą mieć zakryte usta i nos
 • przed wejściem do Konsulatu Generalnego będzie mierzona temperatura.

 

Tutaj można zarezerwować termin wizyty w sprawie:

 • potwierdzenia osobistego stawienia się na formularzu „Poświadczenie      życia" (Lebensbescheinigung), wymaganego corocznie przez organ rentowy
 • uzyskania uwierzytelnionej fotokopii (np. świadectw, wszelkiego      rodzaju dokumentów)
 • złożenia wniosku o wydanie policyjnego zaświadczenia o niekaralności i      uzyskania w tym celu uwierzytelnionej kopii paszportu
 • odrzucenia spadku
 • złożenia oświadczenia o wyborze nazwiska dziecka urodzonego poza      granicami Niemiec w ramach składanego po raz pierwszy wniosku o wydanie      paszportu dla dziecka/paszportu (np. w przypadku dzieci, których rodzice mają      różne nazwiska lub dzieci, których rodzice nie pozostają ze sobą w związku      małżeńskim)
 • złożenia wniosku o wydanie niemieckiego aktu urodzenia w przypadku      dziecka urodzonego poza granicami Niemiec
 • złożenia oświadczenia o wyborze nazwiska w przypadku małżeństwa      zawartego poza granicami Niemiec w ramach składanego po raz pierwszy      wniosku o wydanie paszportu z powodu zmiany nazwiska jednego z małżonków      (np. przyjęcie nazwiska małżonka/małżonki, nazwisko podwójne, powszechne w      Polsce nazwisko w rodzaju żeńskim, itp.)
 • złożenia wniosku o wydanie niemieckiego aktu małżeństwa w przypadku      małżeństwa zawartego poza granicami Niemiec
 • złożenia wniosku o stwierdzenie niemieckiego obywatelstwa
 • złożenia wniosku o nowy dowód potwierdzający obywatelstwo

Więcej informacji dotyczących wyżej wymienionych spraw (patrz: Alfabetyczny spis haseł) znajdą Państwo na stronie internetowej przedstawicielstw Niemiec w Polsce.

Wpisując swoje dane, proszę pamiętać o poprawnym zapisie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail). Po dokonaniu rezerwacji terminu wnioskodawca otrzyma potwierdzenie drogą elektroniczną. Prosimy o punktualne przyjście na umówioną wizytę w Dziale Paszportowym i o zabraniu ze sobą wydruku potwierdzenia otrzymanego drogą elektroniczną, w przeciwnym razie wizyta może nie dojść do skutku.

Continue