Appointment-System of the German Foreign Office — Laibach

Please choose an area

Passports and other consular services (i.e. certifications, life certificates) / Potni listi in druge konzularne zadeve (overitve, potrdila o živetju itd.)

Prevod v slovenski jezik je na voljo na koncu besedila

****

Please book an appointment in the section passports and other consular services (i.e. certifications, life certificates) if you:

- are a German citizen residing in Slovenia and need a new passport/ID card.

- you are a resident of Slovenia and have a consular request, for example the certification of a signature, submission of a name declaration, application for a German birth certificate.

- you are a German citizen transiting Slovenia and need an identity document for your onward journey.

On our website you will find detailed information on how to apply for German passports and other consular requests. Please read this information carefully before booking an appointment.

Click "Continue" if you wish to proceed with the appointment booking process. Please complete a separate appointment registration for each applicant. Registration requires that you provide personal information (including last name, first name, email address). Please provide this information completely and correctly, otherwise you will not be able to access the German Embassy.

****

Dobrodošli v spletnem sistemu za dodeljevanje terminov nemškega veleposlaništva v Ljubljani.

Prosimo, rezervirajte termin v razdelku Potni listi in druge konzularne zadeve (overitve, potrdila o živetju itd.), če:

- kot nemški državljan prebivate v Sloveniji in potrebujete nov potni list/novo osebno izkaznico;

- prebivate v Sloveniji in potrebujete termin z namenom urejanja konzularnih zadev, npr. overitve podpisa, podaje izjave o določitvi priimka, oddaje vloge za izdajo nemškega rojstnega lista;

- kot nemški državljan potujete skozi Slovenijo in za nadaljevanje potovanja potrebujete osebni dokument.

Na naši spletni strani so na voljo podrobne informacije o oddaji vloge za izdajo nemškega potnega lista in različnih konzularnih zadevah. Prosimo, da pred registracijo termina natančno preberete te informacije.

Kliknite na »Naprej«, če želite nadaljevati z registracijo termina. Prosimo, da opravite registracijo termina za vsakega prosilca posebej. Ob registraciji morate vpisati osebne podatke (med drugim priimek, ime, elektronski naslov). Prosimo, da te podatke vpišete v celoti in pravilno, ker vam v nasprotnem primeru kasneje ne bo dovoljen dostop do veleposlaništva.

Continue

Visa

Prevod v slovenski jezik je na voljo na koncu besedila

****

Welcome to the appointment booking system of the German Embassy in Ljubljana.

Appointments for visa applications are high in demand. For your convenience the Embassy operates a system in which applicants can register their request to obtain an appointment and in which the Embassy assigns available appointments to applicants. Assignments are made on a first-come-first-served basis.

Effective January 1 2021 section 26 II of the German employment regulation (Beschäftigungsverordnung/BeschV) has been modified. Visa applications of citizens of Albania, Bosnia and Herzegowina, Kosovo, Montenegro, North-Macedonia and Serbia who have been offered an employment in Germany and whose vocational or academic qualifications that they obtained abroad (i.e. outside Germany) have not been vetted as being equivalent to German qualifications will be accepted only if the application is made at the German Embassy in one of the a.m. countries and if the applicant holds his/her residency in such country. It is no longer possible to apply for the visa at the German Embassy in Ljubljana in the a.m. cases and the assignment of appointments has been discontinued.

You can register your request in a few easy steps. On the following page you will start by deciding in which category you must register depending on the purpose of your stay in Germany. There are four categories to choose from:

 • Category I
  Visa for taking up employment as a professional driver (§ 24a der Beschäftigungsverordnung (BeschV)).
 • Category II
  Visa for the purpose of family reunification.
 • Category III
  Visa under the so-called "Vander Elst"-regulation for individuals who are posted to Germany temporarily by their Slovene employer in order to provide a short-term service (§ 21 der Beschäftigungsverordnung (BeschV)).
 • Category IV
  Visa for other purposes e.g. employment of skilled workers in a qualified profession, participation in a program for the recognition of foreign professional qualifications, student visa and visa for applicants who hold the status of a long-term resident in Slovenia („rezident za daljši čas – ES“).

You must choose the correct category. Registering repeatedly under a wrong category my result in you being banned from further use of the appointment booking system.

Please click on »continue« if you want to start the registration process. Each applicant must register seperately. You will be asked to provide some personal information, e.g. the number of the applicant's passort, the number of the applicant's Slovene residence card and an Email-address. Please note that it is mandatory to provide complete and correct information as otherwise access to the Embassy will be denied.

Registration is free of charge.

 

****

 

Dobrodošli v spletnem sistemu za dodeljevanje terminov nemškega veleposlaništva v Ljubljani.

Zaradi velikega povpraševanja po terminih za oddajo vloge za vizum poteka dodeljevanje terminov s pomočjo seznama terminov. Termini se dodeljujejo v kronološkem vrstnem redu glede na registracijo.

S 1. januarjem 2021 bo začelo veljati spremenjeno besedilo 2. odstavka 26. člena Uredbe o zaposlovanju (BeschV). Sprememba določa, da lahko državljani Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije in Srbije, ki niso kvalificirani delavci in želijo zaprositi za vizum za opravljanje nekvalificiranega dela, za izdajo vizuma zaprosijo samo še na pristojnem nemškem veleposlaništvu v zgoraj imenovanih državah. Za oddajo vloge za vizum morajo imeti prosilci svoje običajno prebivališče v Albaniji, Bosni in Hercegovini, na Kosovem, v Črni gori, Severni Makedoniji ali Srbiji. Oddaja vloge za vizum na nemškem veleposlaništvu v Ljubljani ni več možna. Tukajšnje veleposlaništvo terminov za oddajo vloge za vizum za zgoraj imenovani krog oseb ne daje več na voljo.

Na naslednjih straneh se lahko v nekaj preprostih korakih registrirate v sistemu za dodelitev termina za oddajo vloge za vizum. Na voljo so štiri kategorije registracije, odvisno od namena vašega vstopa v Nemčijo:

 • Kategorija I
  Vizum za namen opravljanja dejavnosti kot poklicni voznik (24.a člena Uredbe o zaposlovanju (BeschV)).
 • Kategorija II
  Vizum za namen združitve družine.
 • Kategorija III
  vizum v povezavi z opravljanjem storitev v skladu s tako imenovanimi določili „Vander Elst“ (21 člena Uredbe o zaposlovanju (BeschV)).
 • Kategorija IV
  Vizum za druge namene, npr. za namen opravljanja dela na kvalificiranem delovnem mestu kot kvalificirani delavec, za namen izvedbe dodatnega poklicnega usposabljanja v okviru priznavanja tujih poklicnih kvalifikacij, za namen študija ter vizumi za osebe, ki imajo v Sloveniji status rezidenta za daljši čas („rezident za daljši čas – ES“).

Prosimo, poskrbite, da se boste registrirali v pravilni kategoriji. Večkratna registracija v nepravilni kategoriji lahko privede do tega, da boste izključeni iz postopka registracije termina.

Kliknite na »continue«, če želite nadaljevati z registracijo termina. Prosimo, da izvedete registracijo termina za vsakega prosilca posebej. Ob registraciji morate vpisati osebne podatke (med drugim številko potnega lista, številko slovenskega dovoljenja za prebivanje in elektronski naslov). Prosimo, da te podatke vpišete v celoti in pravilno, ker vam v nasprotnem primeru kasneje ne bo dovoljen dostop do veleposlaništva.

Registracija termina je brezplačna.

Continue