Appointment-System of the German Foreign Office — Laibach

Please choose an area

Passports and other consular services (i.e. certifications, life certificates) / Potni listi in druge konzularne zadeve (overitve, potrdila o živetju itd.)

Prevod v slovenski jezik je na voljo na koncu besedila

****

Please book an appointment in the section passports and other consular services (i.e. certifications, life certificates) if you:

- are a German citizen residing in Slovenia and need a new passport/ID card.

- you are a resident of Slovenia and have a consular request, for example the certification of a signature, submission of a name declaration, application for a German birth certificate.

- you are a German citizen transiting Slovenia and need an identity document for your onward journey.

On our website you will find detailed information on how to apply for German passports and other consular requests. Please read this information carefully before booking an appointment.

Click "Continue" if you wish to proceed with the appointment booking process. Please complete a separate appointment registration for each applicant. Registration requires that you provide personal information (including last name, first name, email address). Please provide this information completely and correctly, otherwise you will not be able to access the German Embassy.

****

Dobrodošli v spletnem sistemu za dodeljevanje terminov nemškega veleposlaništva v Ljubljani.

Prosimo, rezervirajte termin v razdelku Potni listi in druge konzularne zadeve (overitve, potrdila o živetju itd.), če:

- kot nemški državljan prebivate v Sloveniji in potrebujete nov potni list/novo osebno izkaznico;

- prebivate v Sloveniji in potrebujete termin z namenom urejanja konzularnih zadev, npr. overitve podpisa, podaje izjave o določitvi priimka, oddaje vloge za izdajo nemškega rojstnega lista;

- kot nemški državljan potujete skozi Slovenijo in za nadaljevanje potovanja potrebujete osebni dokument.

Na naši spletni strani so na voljo podrobne informacije o oddaji vloge za izdajo nemškega potnega lista in različnih konzularnih zadevah. Prosimo, da pred registracijo termina natančno preberete te informacije.

Kliknite na »Naprej«, če želite nadaljevati z registracijo termina. Prosimo, da opravite registracijo termina za vsakega prosilca posebej. Ob registraciji morate vpisati osebne podatke (med drugim priimek, ime, elektronski naslov). Prosimo, da te podatke vpišete v celoti in pravilno, ker vam v nasprotnem primeru kasneje ne bo dovoljen dostop do veleposlaništva.

Continue

Visa

Prevod v slovenski jezik je na voljo na koncu besedila

****

Welcome to the appointment booking system of the German Embassy in Ljubljana.

Effective January 1 2021 section 26 II of the German employment regulation (Beschäftigungsverordnung/BeschV) has been modified. Visa applications of citizens of Albania, Bosnia and Herzegowina, Kosovo, Montenegro, North-Macedonia and Serbia who have been offered an employment in Germany and whose vocational or academic qualifications that they obtained abroad (i.e. outside Germany) have not been vetted as being equivalent to German qualifications will be accepted only if the application is made at the German Embassy in one of the a.m. countries and if the applicant holds his/her residency in such country. It is no longer possible to apply for the visa at the German Embassy in Ljubljana in the a.m. cases and the assignment of appointments has been discontinued.

You can book your appointment in a few easy steps. On the following page you will start by deciding in which category you must register depending on the purpose of your stay in Germany. There are three categories to choose from:

  • Category I: Appointment for all types of visa but “Vander Elst and Working Holiday” (i.e. family reunion, studies, employment of skilled workers in a qualified profession, professional driver according to § 24a BeschV)
  • Category II: Appointment for visa under the so-called "Vander Elst"-regulation for individuals who are posted to Germany temporarily by their Slovene employer in order to provide a short-term service (§ 21 der Beschäftigungsverordnung (BeschV)).
  • Category III: Appointment for a Working Holiday visa for citizens of Argentina, Chile and Uruguay

Please click on »continue« if you want to start the booking process. Each applicant must book separately. You will be asked to provide some personal information, e.g. the number of the applicant's passport, the number of the applicant's Slovene residence card and an email-address. Please note that it is mandatory to provide complete and correct information as otherwise access to the Embassy will be denied.

Registration is free of charge.

****

Dobrodošli v spletnem sistemu za dodeljevanje terminov nemškega veleposlaništva v Ljubljani.

S 1. januarjem 2021 je začelo veljati spremenjeno besedilo 2. odstavka 26. člena Uredbe o zaposlovanju (BeschV). Sprememba določa, da lahko državljani Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije in Srbije, ki niso kvalificirani delavci in želijo zaprositi za vizum za opravljanje nekvalificiranega dela, za izdajo vizuma zaprosijo samo še na pristojnem nemškem veleposlaništvu v zgoraj imenovanih državah. Za oddajo vloge za vizum morajo imeti prosilci svoje običajno prebivališče v Albaniji, Bosni in Hercegovini, na Kosovem, v Črni gori, Severni Makedoniji ali Srbiji. Oddaja vloge za vizum na nemškem veleposlaništvu v Ljubljani ni več možna. Za zgoraj imenovani krog oseb tukajšnje veleposlaništvo ne dodeljuje več terminov za oddajo vloge za vizum.

Na naslednjih straneh lahko v nekaj preprostih korakih rezervirate termin za vizum. Na voljo so tri kategorije, odvisno od namena vašega vstopa v Nemčijo:

  • Kategorija I: Vizum za vse namene razen „Vander Elst in Working Holiday", t. j. zlasti za združitev družine, študij, kvalificirano zaposlitev, poklicne voznike itd.
  • Kategorija II: Vizum v skladu s tako imenovanimi določili „Vander Elst“ v povezavi s kratkotrajnim in začasnim opravljanjem storitev (21. člen Uredbe o zaposlovanju (BeschV))
  • Kategorija III: Vizum "Working Holiday"

Kliknite na »Naprej«, če želite nadaljevati z rezervacijo termina. Prosimo, da opravite rezervacijo termina za vsakega prosilca posebej. Ob rezervaciji morate vpisati osebne podatke (med drugim številko potnega lista, številko dovoljenja za prebivanje v Sloveniji in elektronski naslov). Prosimo, da te podatke vpišete v celoti in pravilno, ker vam v nasprotnem primeru kasneje ne bo dovoljen dostop do veleposlaništva.

Rezervacija termina je brezplačna.

Continue