Appointment-System of the German Foreign Office — Prag

Please choose an area

Cestovní pas – Dětský pas - Občanský průkaz

 

Zde si můžete sjednat termín,

 • potřebujete-li nový cestovní pas/občanský průkaz, protože planost Vašeho starého  brzy skončí, nebo jste svůj starý dokumentztratil/a (doba vyřízení: cestovní pas 5 – 6 týdnů, expresní cestovní pas - informace u přepážky)
 • chcete-li podat žádost o  dočasný cestovní pas, protože doba vystavení běžného cestovního pasu – i expresního pasu – je příliš dlouhá
 • chcete-li podat žádost o dětský cestovní pas pro své dítě

 

Zde si nemůžete sjednat termín,

 • pokud chcete poprvé po uzavření manželství podat žádost o pas na nové jméno. V tomto případu kontaktujte nás prosím na emailu konsulat@prag.diplo.de a přiložte Váš oddací list a Váš starý cestovní pas nebo občanský průkaz.
 • pokud chcete poprvé podat žádost o cestovní pas pro dítě a jestliže je k tomu nutné podat prohlášení o jméně. Toto je vždy nutné pokud rodiče dítěte nemají společné příjmení platné pro německý právní řád nebo je žádáno, aby byl použit cizí právní řád pro volbu příjmení dítěte. Kontaktujte nás v těchto případech prosím pod konsulat@prag.diplo.de kvůli termínu pro oznámení narození dítěte.      
Continue

Ověřování podpisu – potvrzení o žití – ověřování kopií – výpis z trestního rejstříku- odmítnutí dědictví

Zde si můžete sjednat termín,

 • chcete-li si nechat ověřit      podpis (např. pod prohlášením o souhlasu při smlouvě o pozemku)
 • potřebujete-li podpis pod      každoročním „potvrzení o žití“ vašeho plátce důchodu (bez poplatků)
 • potřebujete-li ověřenou      fotokopii (např. vysvědčení, doklady všeho druhu)
 • chcete-li podat žádost o výpis      z trestního rejstříku a potřebujete k tomu ověřenou kopii pasu
 • chcete-li se vzdát dědictví

  

Zde si nemůžete sjednat termín,

pokud potřebujete osvědčení nebo místopřísežné prohlášení (např. uznání otcovství, žádost o dědický list – prosím napište na info@prag.diplo.de)

Continue

Visa

Detailed information on how to apply for a visa can be found on our website. Please inform yourself before booking an appointment.

Here you can book an appointment, if you want to apply for a long-term visa, for example in order to study or work in Germany, for family-reunion or other purposes.

Please select the correct category for the purpose which applies to your visa. Appointments, booked in a wrong category will be cancelled without prior notice.

 

Here you cannot book an appointment, for a short-term visit („C-Visa“, „Schengen visa“), as

 • Holders of a Czech residence permit can travel with this document to other Schengen countries up to 90 days within 180 days.
 • Holders of a Czech short-term visa do not have a habitual residence in the Czech Republic and therefore this Embassy is not competent for them. In this case you should address yourself to the German mission in the country of your residence.
Continue