Appointment-System of the German Foreign Office — Prag

Please choose an area

Cestovní pas – Dětský pas - Občanský průkaz

Termín lze sjednat pouze vždy pro jednu jednotlivou osobu!

Zde si můžete sjednat termín,

  • potřebujete-li nový cestovní pas/občanský průkaz, protože planost Vašeho starého  brzy skončí, nebo jste svůj starý dokumentztratil/a (doba vyřízení: cestovní pas 5 – 6 týdnů, expresní cestovní pas - informace u přepážky)
  • chcete-li podat žádost o  dočasný cestovní pas, protože doba vystavení běžného cestovního pasu – i expresního pasu – je příliš dlouhá
  • chcete-li podat žádost o dětský cestovní pas pro své dítě

 

Zde si nemůžete sjednat termín,

  • pokud chcete poprvé po uzavření manželství podat žádost o pas na nové jméno. V tomto případu kontaktujte nás prosím na emailu konsulat@prag.diplo.de a přiložte Váš oddací list a Váš starý cestovní pas nebo občanský průkaz.
  • pokud chcete poprvé podat žádost o cestovní pas pro dítě a jestliže je k tomu nutné podat prohlášení o jméně. Toto je vždy nutné pokud rodiče dítěte nemají společné příjmení platné pro německý právní řád nebo je žádáno, aby byl použit cizí právní řád pro volbu příjmení dítěte. Kontaktujte nás v těchto případech prosím pod konsulat@prag.diplo.de kvůli termínu pro oznámení narození dítěte.      
Continue

Ověřování podpisu – potvrzení o žití – ověřování kopií – výpis z trestního rejstříku- odmítnutí dědictví - potvrzení o překročení hranice

Zde si můžete sjednat termín,

  • chcete-li si nechat ověřit      podpis (např. pod prohlášením o souhlasu při smlouvě o pozemku)
  • potřebujete-li podpis pod      každoročním „potvrzení o žití“ vašeho plátce důchodu (bez poplatků)
  • potřebujete-li ověřenou      fotokopii (např. vysvědčení, doklady všeho druhu)
  • chcete-li podat žádost o výpis      z trestního rejstříku a potřebujete k tomu ověřenou kopii pasu
  • chcete-li se vzdát dědictví

  

Zde si nemůžete sjednat termín,

pokud potřebujete osvědčení nebo místopřísežné prohlášení (např. uznání otcovství, žádost o dědický list – prosím napište na info@prag.diplo.de)

Continue