Appointment-System of the German Foreign Office — Skopje

Please choose an area

Mirëseerdhët në sistemin për dhënien e termineve të ambasadës Gjermane në Shkup / Welcome to the Appointment Booking System of the German Embassy in Skopje

 

Tani Ju keni mundësinë në çdo kohë të regjistroheni në listën e pritjes për termine dhe në të gjitha rastet do të caktohet termini më i hershëm i mundshëm. Autorizimi i një pale të tretë për të rezervuar një termin nuk është as i nevojshëm dhe as i dobishëm.

Ju lutemi vini re se aplikimi me të dhëna të gabuara nuk mund të pranohet për shqyrtim.

Pasi të jeni regjistruar në listën e pritjes për termine, Ju brenda 30 minutave do të merrni një konfirmim fillestar përmes emajlit me informacione plotësuese mbi procedurën dhe një numër të regjistrimit (Referenznummer).

 

 

 

 

Continue