Appointment-System of the German Foreign Office — Skopje

Please choose an area

Mirëseerdhët në sistemin për dhënien e termineve të ambasadës Gjermane në Shkup / Welcome to the Appointment Booking System of the German Embassy in Skopje

 

Tani Ju keni mundësinë në çdo kohë të regjistroheni në listën e pritjes për termine dhe në të gjitha rastet do të caktohet termini më i hershëm i mundshëm. Autorizimi i një pale të tretë për të rezervuar një termin nuk është as i nevojshëm dhe as i dobishëm.

Ju lutemi vini re se aplikimi me të dhëna të gabuara nuk mund të pranohet për shqyrtim. Ju lutemi mos u regjistroni në këtë listë për punësim sipas „Rregullores për Ballkanin Perëndimor“. Aplikimi në raste të tilla NUK do të pranohet, edhe nëse është caktuar një termin.

Lista e rezervimeve është e ndarë në:

-          Viza familjare

-          Visa für bursistë, studentë, praktikantë (mësim zanati) me kontratë mësimore gjermane, kujdestere për fëmijë (Au Pair), shërbim vullnetar

-          Viza për punësim të kualifikuar

Ju lutemi zgjidhni në rubrikën „Zweck des Aufenthalts“ arsyen e duhur të aplikimit, nëse i plotësoni kushtet: https://skopje.diplo.de/mk-mk/service/visa-einreise/-/2492608

 

- Punonjës të kualifikuar – Kartoni i kaltër/BE, vetëm  

- Infermiere/ë me diplomë të njohur ose vërtetim defiçiti

- Punësim me diplomë të njohur profesionale ose vërtetim defiçiti

- Arsim dhe trajnim

- Punësim në anije

- Shërbim vullnetar

- Ekspert IT

- Vetëpunësim

- Shofer profesionist

- Vizë familjare

- Punëtor i kontraktuar

- Kujdestere për fëmijë (Au-pair)

- Kërkim pune

 

Pasi të jeni regjistruar në listën e pritjes për termine, Ju brenda 30 minutave do të merrni një konfirmim fillestar përmes emajlit me informacione plotësuese mbi procedurën dhe një numër të regjistrimit (Referenznummer).

Ju lutemi të keni parasysh se koha e pritjes nga momenti i regjistrimit e deri tek konfirmimi i terminit, për shkak të kërkesave të shumëta për momentin, mund të zgjasë disa muaj. Prandaj Ju lutemi të përmbaheni  nga pyetjet.

Regjistrimet e termineve për punësim sipas „Rregullores së Ballkanit Perëndimor“ bëhen në një listë të veçantë pritjeje.

Lista e pritjes për termine me qëllim punësimi sipas nenit 26 paragrafi 2 i Rregullores për punësim (“Rregullorja për Ballkanin Perëndimor”) për momentin është e mbyllur, Informacione lidhur me këtë mund të gjeni në faqen tonë të internetit.

Continue