Appointment-System of the German Foreign Office — Sofia

Please choose an area

Запазване на дата и час / Appointment-System

Добре дошли в системата за запазване на дата и час на Посолството на Германия в София!

Welcome to the Appointment-System of the German Embassy in Sofia!

Чрез системата за запазване на дата и час посолството е в състояние да осигури регулиран поток на посетителите. Така Вие имате удобството да запазите удобни за Вас дата и час и имате точно определено време в посолството без дълго време за изчакване.

Дата и час се запазват предварително онлайн за следните услуги:

  • Молба за виза
  • Молба за паспорт/лична карта/детски паспорт

За заверката на подпис във връзка с отказ от наследство, декларация за съгласие, пълномощни, въпроси във връзка с търговския регистър и други правни случаи, както и със семейни и наследствено-правни въпроси Ви препоръчваме предварителен контакт по телефона или по ел. път.

Внимание: Не резервирайте часове за заверяване на фотокопия! За тази цел моля да се явите на гишетата ни без предварително уговорен час в рамките на приемните часове!

Посолството съжалява, че не може да предостави дата и час за консултации в рамките на приемното време. В тази връзка Ви препращаме към обширната информация на уеб-страницата на посолството. Освен това можете да се свържете с Консулския отдел по телефона – най-добре извън приемното време – или по ел. път.

Преди да запазите дата и час Ви молим, внимателно да прочетете информацията, например за да донесете всички необходими документи. При идването формулярите за виза трябва да се представят изцяло попълнени. Непълно попълнени формуляри се връщат, и Вие ще трябва отново да запазите дата и час и да дойдете.

Моля, запазвайте само един час (не няколко) за себе си и то само, ако смятате да се възползвате от него. Ако все пак нямате възможност да дойдете в запазения час, моля да го откажете. Така ни помагате при планирането на часовете, за да може да се предложи на всички клиенти близки във времето часове.

За да се избегне излишното чакане за Вас и другите посетители, моля, идвайте навреме за началото на определеното Ви време в посолството.

Моля, имайте предвид, че в един определен ден и час може да се приеме само една молба на ЕДНО лице. Моля, в случай, че искате да подадете за няколко членове на семейството „едновременно“ молби за паспорти/ лични карти/виза, запазете съответно няколко, евентуално последователни часа!  

В зависимост от сезонното голямо натоварване е възможно, вече да са запазени всички дати и часове или да трябва да се запазват далеч напред във времето.

Опитът показва, че това е предимно през месеците май до септември или преди празнични дни. За да може своевременно да заминете, най-добре е отрано да подадете молба за своя паспорт/лична карта/виза: подаването на молба за паспорт/лична карта е възможно шест месеца преди изтичането на последния паспорт/лична карта.

Запазването на дата и час можете да направите сами лесно и бързо. Нужен Ви е достъп до интернет, например от дома, работното място, приятели или от интернет-кафе. Ако желаете, може и Ваше доверено лице да направи това за Вас. Запазването на дата и час е безплатно. Обаче на запазената дата и час Вие лично трябва да се явите в посолството.

Моля, кликнете на "continue" ("продължи"), за да запазите Вашата дата и час.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Appointments to apply for visa

If you wish to apply for a visa please book an appointment!!

Please book a separate appointment for every person that applies for a visa.

Please note that the appointments offered on this system are the earliest appointments possible. Unfortunately, we can be fully booked several weeks in advance especially during the summer months and before holidays.

 

You can find detailed information about how to apply for a German visa on our website www.sofia.diplo.de Please visit our website and read the information carefully before making an appointment. On our website you will also find the necessary application forms.

Continue