Appointment-System of the German Foreign Office — Tirana

Please choose an area

Viza për Gjermaninë

Mirëseerdhët në sistemin e caktimit të datës së aplikimit  në Ambasadën Gjermane në Tiranë!

Rezervimin e takimit mund ta realizoni personalisht në mënyrë të thjeshtë e të shpejtë këtu. Ajo që ju nevojitet është vetëm akses interneti, p.sh. në shtëpinë tuaj, në vendin e punës, te një mik apo në një Internet Café. Caktimi i takimit është pa kosto.

Në sistemin tonë të takimeve  mund të regjistroheni për takim në kategoritë e mëposhtme:

- Au pair
- Formim profesional
- Karte Blu ose punësim i kualifikuar
- Punonjës i kualifikuar sipas ligjit për imigrimin e punonjësve të kualifikuar FEG
- Mjek (jo hospitim)
- bashkim familjar
- vizitë kërkimore
- Personel i kualifikuar i kujdesit shëndetësor
- Personel i kujdesit shëndetësor
- Praktikë nga 6 muaj
- vit social për shërbim vullnetar
- ndjekje shkolle
- i vetëpunësuar
- kurs gjuhe nga 6 muaj
- Studime

Ambasada ju bën me dije se koha e pritjes për dhënien e datës së takimit mund të jetë më e gjatë se sa thuhet në faqen tonë zyrtare të internetit.

Ambasada do të përpiqet të zvogëlojë kohën e gjatë të pritjes. Ju falenderojmë për mirëkuptimin tuaj. 

Lutemi të hiqni dorë nga pyetjet individuale lidhur me datën e re të aplikimit, pasi kërkesa të tilla për fat të keq nuk mund të marrin përgjigje. 

Gjithsesi pranë Ambasadës Gjermane në Tiranë  duhet të paraqiteni  domosdoshmërisht personalisht në datën/orën e rezervuar. Adresa e Ambasadës Gjermane në Tiranë është:

Rruga Skenderbej 8
1001 Tirana

Përpara rezervimit të datës/orës së paraqitjes do t’Ju luteshim që fillimisht të lexoni me kujdes informacionet rreth procedurave të aplikimit për vizë. Këto informacione mund t’i gjeni në faqen e internetit të Ambasadës Gjermane në Tiranë www.tirana.diplo.de 
Jeni të lutur të rezervoni takimin vetëm në kategorinë tuaj përkatëse, pasi në të kundërt do të duhet t’Ju kthejnë mbrapsht. Sistemi ynë lejon vetëm një regjistrim. Çdo aplikues (edhe fëmijët) kanë nevojë për një datë/orë paraqitjeje të mëvetshme. Aplikimet e mangëta nuk mund të pranohen: dokumentacioni do të kthehet mbrapsht pa detyrime financiare dhe pas kësaj duhet rezervuar një datë/orë tjetër paraqitjeje.

Në rast se nuk mund të paraqiteni në takimin e caktuar jeni të lutur ta anulloni atë. Në këtë mënyre Ju ndihmoni në mbarëvajtjen e procesit dhe planifikimit të takimeve.

 

Për aplikimet në kategorine  „kualifikim profesional“  ambasada do të  vëre në dispozicion, në periudha të herëpasherëshme kohore, mjaftueshem  takime të cilat mund të rezervohen vetë nga aplikuesi. Jeni të lutur të rezervoni takimin Tuaj të paktën tre muaj para fillimit të kualifikimit profesional, në të kundërt aplikimi juaj nuk do të mund të përpunohet.

 

Udhëzim për studentët:
Lutemi të aplikoni për një datë paraqitjeje, pasi ta keni  marrë njoftimin përkatës për pranimin tuaj në universiet apo nëse ky njoftim mendohet se do të mbërrijë përpara datës së paraqitjes në Ambasadë. Aplikimi për vizë pa patur njoftimin e pranimt në universitet është i pamundur.

Continue