Appointment-System of the German Foreign Office — Warschau

Please choose an area

Wiza na pobyt powyżej 3 miesięcy (łączenie rodzin, studia, kursy językowe, opieka na dziećmi jako Au-Pair, podjęcie pracy)

Witamy w systemie rezerwacji terminów wizyt Ambasady Niemiec w Warszawie. 

 

Na następnej stronie należy odpowiedzieć na pytanie, czy chcą Państwo zarezerwować termin w celu złożenia wniosku o wizę „Vander Elst” czy o „wizę na pobyt powyżej 3 miesięcy (wizę typu „D”), tzn. wszystkie kategorie wiz poza wizą „Vander Elst”.

Wiza „Vander Elst“ udzielana jest w celu tymczasowego świadczenia usług w Niemczech.

Wiza typu „D” udzielana jest w pozostałych celach – poza celem przypisanym wizie „Vander Elst” – na pobyt długoterminowy w Niemczech, np. związany z podjęciem studiów, w celu podjęcia pracy, łączenia rodzin, podjęcia zatrudnienia w charakterze au-pair.

Proszę upewnić się, czy rezerwują Państwo termin dotyczący właściwej kategorii wizy. W przypadku błędnej rezerwacji, wniosek nie zostanie przyjęty i trzeba będzie zarezerwować nowy termin.

Przed rezerwacją terminu prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi procedur wizowych. Informacje te można znaleźć na stronie Przedstawicielstwa Niemiec w Polsce.

Wpisując swoje dane, proszę pamiętać o właściwym zapisie imienia, numer paszportu i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail). Po dokonaniu rezerwacji terminu otrzymają Państwo drogą elektroniczną jego potwierdzenie. Na umówioną wizytę w Dziale Wizowym prosimy stawić się punktualnie oraz zabrać ze sobą wydruk otrzymanego drogą elektroniczną potwierdzenia. W przeciwnym razie zarezerwowany termin nie dojdzie do skutku.

Ważna informacja dla rodzin: termin należy rezerwować dla każdego członka rodziny z osobna.

Aby nasi interesanci nie musieli czekać w kolejkach, prosimy o rezerwowanie tylko jednego terminu na osobę. W przypadku zarezerwowania kilku terminów dla jednej osoby, Ambasada zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich terminów i nieprzyjęcia wniosku.

Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane i zostaną odrzucone. W przypadku odrzucenia należy zarezerwować nowy termin w systemie rezerwacji terminów wizyt online na stronie Ambasady.

 

Dalsze informacje przesłane zostaną Państwu automatycznie drogą elektroniczną po dokonaniu rezerwacji terminu.

 

Rezerwacja terminu nie jest TU możliwa, jeśli

chcą Państwo złożyć wniosek o wizę na pobyt krótki (wiza typu „C”, „wiza Schengen”), ponieważ

•             posiadacze tytułu pobytowego w Polsce (polska wiza typu „D”, karta pobytu) mogą na podstawie tego dokumentu przemieszczać się swobodnie na obszarze strefy Schengen

•             posiadacze polskich wiz uprawniających do krótkiego pobytu nie mają w Polsce miejsca stałego pobytu i w związku z tym Ambasada Niemiec w Warszawie nie jest dla nich placówką właściwą. Takie osoby powinny zwrócić się do przedstawicielstwa Niemiec w państwie, w którym znajduje się ich miejsce zamieszkania.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeśli chcą Państwo złożyć wniosek o wizę typu „D”, proszę kliknąć „dalej” w celu zarezerwowania terminu wizyty w Ambasadzie Niemiec w Warszawie.

 

 

Continue

Grenzübertrittsbescheinigungen / border crossing certificates / Świadectwa przekroczenia granicy

Welcome to the appointment booking service of the Embassy Warsaw!

If you live in the official district of another German mission in Poland, please refrain from booking an appointment in Warsaw and contact the competent mission directly!

 

You can make an appointment here if

- you have received a border crossing certificate on which the embassy must confirm your departure from Germany.

Please note:

1. an individual appointment must be booked for each person!

2. There is no entitlement to a preferential appointment if the deadline is tight. You are free to leave the Schengen area and have your border crossing confirmed by border officials at the Schengen crossing points or at the airport.

3. Please provide correct passport details and place of residence when booking. In the event of any discrepancies at the time of presentation, it will not be possible to receive the confirmation of border crossing.

4. the passport number can only be entered once. After the appointment, your passport number will be reactivated in the system. If you are unable to keep an appointment, please cancel it in good time using the link provided in your booking confirmation. After a cancellation, it can take up to 48 hours until a new appointment can be booked.

Continue

Uwierzytelnienie podpisu – Rejestracja narodzin dziecka - Poświadczenie życia - Uwierzytelnienie kopii dokumentów – Zaświadczenia o niekaralności – Odrzucenie spadku – Zgłoszenie urodzenia dziecka oraz Oświadczenia o wyborze nazwisk

 

Uwierzytelnienie podpisu / poświadczenie życia i in.

Witamy na stronie Ambasady Niemiec w systemie rezerwacji terminów wizyt!

W przypadku, gdy Pani / Pan mieszka w rejonie, który jest w zasięgu działania innego niemieckiego przedstawicielstwa (konsulatu w Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Opolu), to prosimy o wycofanie terminu z systemu rezerwacji placówki w Warszawie i zwrócenie się ze swoją sprawą bezpośrednio do właściwego przedstawicielstwa.

 

 

Tutaj można zarezerwować termin wizyty w sprawie

 • potwierdzenia osobistego stawienia się w Ambasadzie na wypełnianym      corocznie „Poświadczeniu życia” wydawanym przez właściwy organ rentowy      (bezpłatnie)
 • uzyskania uwierzytelnionej fotokopii (np. świadectw, wszelkiego      rodzaju dokumentów)
 • uwierzytelnienia podpisu na wniosku o wydanie zaświadczenia o      niekaralności
 • odrzucenia spadku
 • złożenia oświadczenia o wyborze nazwiska dziecka urodzonego poza      granicami Niemiec w ramach składanego po raz pierwszy wniosku o wydanie      paszportu dla dziecka (np. w przypadku dzieci rodziców, którzy posiadają      różne nazwiska lub dzieci rodziców, którzy nie pozostają ze sobą w związku      małżeńskim)
 • złożenia wniosku o wydanie niemieckiego aktu urodzenia w przypadku      dziecka urodzonego poza granicami Niemiec
 • złożenia oświadczenia o wyborze nazwiska w przypadku małżeństwa      zawartego poza granicami Niemiec w związku z tym, że jedno z małżonków      zmieniło nazwisko (np. przyjęcie nazwiska partnera po zawarciu małżeństwa,      nazwisko podwójne, powszechna w Polsce żeńska forma nazwiska itp.) – w      ramach składanego po raz pierwszy wniosku o wydanie paszportu
 • złożenie wniosku o wydanie niemieckiego aktu zawarcia małżeństwa, w      przypadku małżeństwa zawartego poza granicami Niemiec

 

Dalsze informacje dotyczące załatwiania wyżej wymienionych spraw znajdują się na stronie internetowej Przedstawicielstw Niemiec w Polsce (patrz: „Informacje prawne A-Z”).

Wpisując swoje dane, proszę pamiętać o właściwym zapisie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail). Po dokonaniu rezerwacji terminu wnioskodawca otrzyma drogą elektroniczną jego potwierdzenie. Na umówioną wizytę w Dziale Wizowym prosimy stawić się punktualnie oraz zabrać ze sobą wydruk otrzymanego drogą elektroniczną potwierdzenia. W przeciwnym razie rezerwacja terminu nie zostanie uwzględniona.

Nie można zarezerwować tutaj terminu wizyty, jeśli

 • chcą Państwo sporządzić dokument urzędowy lub złożyć zapewnienie z mocą przyrzeczenia (np. w przypadku uznania ojcostwa, wniosku o stwierdzenie nabycia spadku lub o wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego) – prosimy o kontakt telefoniczny w tej sprawie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego)
 • chcą Państwo uwierzytelnić podpis w sprawie dotyczącej nieruchomości      gruntowej – prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

Proszę wcisnąć „dalej / continue”.

Continue

Sprawy dotyczące obywatelstwa

Witamy na stronie Ambasady Niemiec w systemie rezerwacji terminów wizyt!

W przypadku, gdy Pani / Pan mieszka w rejonie, który jest w zasięgu działania innego niemieckiego przedstawicielstwa (konsulatu w Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Opolu), to prosimy o wycofanie terminu z systemu rezerwacji placówki w Warszawie i zwrócenie się ze swoją sprawą bezpośrednio do właściwego przedstawicielstwa.

  

Tutaj można zarezerwować termin wizyty w sprawie

 • złożenia wniosku o ustalenie obywatelstwa niemieckiego
 • złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa niemieckiego (dowodu obywatelstwa niemieckiego)

Dalsze informacje dotyczące załatwiania wyżej wymienionych spraw znajdują się na stronie internetowej Przedstawicielstwa Niemiec w Polsce (patrz: „Alfabetyczna lista tematów prawnych”).

Wpisując swoje dane, proszę pamiętać o właściwym zapisie imienia i nazwiska, podaniu numeru paszportu, daty urodzenia wnioskodawcy oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail). Po dokonaniu rezerwacji terminu wnioskodawca otrzyma drogą elektroniczną jego potwierdzenie. Na umówioną wizytę w Dziale Wizowym prosimy stawić się punktualnie oraz zabrać ze sobą wydruk otrzymanego drogą elektroniczną potwierdzenia. W przeciwnym razie rezerwacja terminu nie zostanie uwzględniona.

Rezerwacja terminu nie jest TU możliwa, jeśli

 • chcą Państwo uzyskać ogólne informacje na temat przepisów prawnych dotyczących obywatelstwa lub poradę dotyczącą procedury nadania obywatelstwa– w tym przypadku proszę do nas zadzwonić lub poinformować nas za pośrednictwem formularza kontaktowego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chcę złożyć wniosek o ustalenie obywatelstwa niemieckiego dla siebie wzgl. dla mojego dziecka. Proszę wcisnąć "dalej/continue."

Continue

Paszport – Dowód osobisty

Witamy na stronie Ambasady Niemiec w systemie rezerwacji terminów wizyt!

W przypadku, gdy Pani / Pan mieszka w rejonie, który jest w zasięgu działania innego niemieckiego przedstawicielstwa (konsulatu w Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Opolu), to prosimy o wycofanie terminu z systemu rezerwacji placówki w Warszawie i zwrócenie się ze swoją sprawą bezpośrednio do właściwego przedstawicielstwa.

 

 Tutaj można zarezerwować termin wizyty w sprawie

 • wydania nowego paszportu lub dowodu osobistego w związku z upływem terminu ważności starego paszportu/dowodu osobistego lub utraty tych dokumentów
 • złożenia wniosku o wydanie paszportu dla dziecka

Szczegółowe informacje na temat paszportów i dowodów osobistych znajdują się na stronie Przedstawicielstwa Niemiec w Polsce.

Proszę pamiętać, że rozpatrywane będą tylko wnioski składane wraz z kompletem niezbędnych dokumentów, po uiszczeniu wymaganej opłaty. Należy wziąć pod uwagę, że termin wizyty należy rezerwować dla każdego dokumentu osobno.

Ważna wskazówka dla rodzin: Jeśli jako rodzina chcą Państwo wystąpić z wnioskiem o kilka paszportów/dowodów osobistych, należy wziąć pod uwagę, że termin wizyty należy rezerwować dla każdego z członków rodziny i dla każdego dokumentu osobno.

Wpisując swoje dane, proszę pamiętać o właściwym zapisie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail). Po dokonaniu rezerwacji terminu wnioskodawca otrzyma drogą elektroniczną jego potwierdzenie. Na umówioną wizytę w Dziale Wizowym prosimy stawić się punktualnie oraz zabrać ze sobą wydruk otrzymanego drogą elektroniczną potwierdzenia. W przeciwnym razie rezerwacja terminu nie zostanie uwzględniona.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chcę złożyć wniosek o paszport/dowód osobisty dla siebie wzgl. dla mojego dziecka. Proszę wcisnąć "dalej/continue."

Continue