Terminvergabesystem des Auswärtigen Amts — Baku

Bitte wählen Sie einen Bereich aus

Viza sənədlərinin verilməsi üçün qəbul vaxtının təyin olunması / Terminvergabe für Visumbeantragung

Bakıdakı Alman Səfirliyinin qəbul vaxtının təyin olunma sisteminə xoş gəlmisiniz!

 

Viza rəsmiləşdirilməsinə dair ərizələri Səfirliyə təqdim etmək üçün Sizə mütləq qəbul vaxtı təyin etmək lazımdır. Xahiş edirik yalnız dəqiq gələ biləcəyinizə əmin olduğunuz təqdirdə qəbul vaxtı götürün. Xahiş olunur ərizənizi təqdim etməmişdən əvvəl hansı sənədlərin təqdim etməli olduğunuzu dəqiq müəyyənləşdirin. Visa üçün lazımi sənədlərə dair ətraflı məlumatların əks olunduğu məlumat vərəqələrini Səfirliyin internet səhifəsindən əldə edə bilərsiniz. Xahiş olunur milli viza və ya Şengen vizasına dair ümumi məlumatlara diqqət yetirin.

Əgər Siz müəyyən etsəniz ki, təyin olunan vaxtda gələ bilmirsiniz, o zaman reservasiyanı özünüz ləğv edə bilərsiniz. Xahiş edirik ləğv etmək imkanından istifadə edin ki, digər ərizəçilər həmin vaxtdan yararlana bilsinlər.

Növbəti addım olaraq səfərinizin məqsədinə aid kateqoriyanı seçin. Burada Sizin aşağıdakı imkanlarınız var:

 • Milli visa (yarım il ərzində 90 gündən çox)

DİQQƏT

 • § 16d 5-ci bəndə əsasən İxtisas dili imtahanı (Fachsprachenprüfung) və ixtisas bilikləri üzrə imtahanı (Kenntnisprüfung)
 • Tələbələr, abituriyentlər və hazırlıq dil kurslarının iştirakçıları
 • Dil kursu 3 aydan artıq
 • Chancenkarte üçün
 • Muzdlu əmək fəaliyyəti
 • Peşə təhsili və təlimi üçün
 • Avropa İttifaqının „Göy kartı“ (Blaue Karte EU)
 • Praktika üçün

üçün milli viza ərizələri Visametric tərəfindən qəbul olunur. Bu link vasitəsi ilə ödənişsiz görüş vaxtı təyin oluna bilər www.visametric.com/Azerbaijan/Germany/az/p/qebulun-goeruesuen-teyin-edilmesi. Visametricin ünvanı aşağıdakı kimidir: D. Əliyeva küç. 106, Winter Park Plaza, 1-ci mərt., Bakı.

DİQQƏT! Şengen vizası üçün ərizələr VisaMetric kənar servis şirkəti tərəfindən qəbul olunur. Viza sənədləri qəbul mərkəzinin ünvanı belədir, D.Əliyeva küç. 106, Winter Park Plaza, 1 mərt., Bakı. Qəbul saatları, yol xəritəsi habelə digər məlumatları Siz buradan əldə edə bilərsiniz: https://www.visametric.com/Azerbaijan/Germany/az/p/qebulun-goeruesuen-teyin-edilmesi.

 Milli vizaya müraciət sənədləri müstəsna olaraq:

 • Au Pair
 • Ailə birləşməsi
 • Könüllülük xidməti (volontyor xidməti)
 • Hospitasiya 3 aydan artıq
 • Xarici peşə təhsilinin tanınması üçün tədbirlər
 • Alman miqrasiyası (Spätaussiedler)
 • Yəhudi miqrasiyası
 • Təkrar ölkəyə giriş
 • Digər, adı burada qeyd olunmayan səfərlər, 90 gündən çox qalma müddəti ilə yaşayış məqsədləri

üçün əvvəllər olduğu kimi yalnız Səfirlik tərəfindən qəbul olunur.

Sənədlərin təqdim olunması məqsədilə qəbul vaxtını təyin etmək üçün yalnız  "Weiter" sözünün üzərinə basın. 

Willkommen beim Terminvergabesystem der Deutschen Botschaft Baku!

Um Ihren Visumantrag direkt bei der Botschaft einreichen zu können, benötigen Sie unbedingt einen Termin. Bitte vereinbaren Sie erst dann einen Termin, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie diesen auch wahrnehmen werden. Bitte informieren Sie sich vor Antragsabgabe über die Dokumente, die Sie vorlegen müssen. Merkblätter mit ausführlichen Informationen zu den benötigten Unterlagen Sie auf der Homepage der Botschaft. Beachten Sie bitte auch die allgemeinen Hinweise für nationale Visa bzw. Schengen-Visa.

Sollten Sie feststellen, dass Sie einen Termin nicht wahrnehmen können, so haben Sie die Möglichkeit, diesen selbst zu stornieren. Bitte machen Sie hiervon gegebenenfalls Gebrauch, damit andere Kunden Ihren Termin wahrnehmen können.

Wählen Sie bitte im nächsten Schritt die Ihrem Reisezweck entsprechende Visumkategorie. Sie haben hierbei die folgenden Möglichkeiten:

 • nationales Visum (Aufenthalt in Deutschland von mehr als 90 Tagen am Stück)

ACHTUNG: Die Annahme aller Schengen-Visaanträge sowie nationalen Visaanträge nur für

 • Fachsprachenprüfung/Kenntnisprüfung nach § 16d Absatz 5 AufenthG
 • Studium, Studienbewerber und studienvorbereitender Sprachkurs
 • Sprachkurs über 3 Monate
 • Chancenkarte
 • Aufnahme einer unselbständigen Erwerbstätigkeit
 • Aus- und Weiterbildung
 • Blaue Karte EU
 • Praktikum

erfolgt durch den externen Dienstleister VisaMetric. Die Adresse des Visaannahmezentrums lautet: D.Aliyeva Str. 106, Winter Park Plaza, erster Stock, Baku. Die Öffnungszeiten, Wegbeschreibung sowie weitere Informationen finden Sie hier: https://www.visametric.com/Azerbaijan/Germany/de/p/terminvereinbarung.

Die Annahme der nationalen Visaanträge für:

 • Au-pair
 • Familiennachzug
 • Freiwilligendienst
 • Hospitation über mehr als 3 Monate
 • Maßnahmen zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen
 • Spätaussiedler
 • Jüdische Zuwanderung
 • Wiedereinreise
 • sonstige hier nicht genannte Aufenthaltszwecke mit mehr als 90 Tagen Aufenthaltsdauer

erfolgt weiterhin ausschließlich durch die Botschaft.

Für die Terminbuchung zur Abgabe Ihrer Unterlagen nur bei der Botschaft klicken Sie bitte auf "weiter".

  

Weiter

Konsularsprechstunde / Konsulluq şöbəsinin qəbul saatları

Willkommen beim Terminvergabesystem der deutschen Botschaft Baku 

Hier können Sie einen Termin für die Konsularische Sprechstunde buchen. 

Für Termine zur Visumbeantragung schauen Sie bitte oberhalb.

Zur Vereinbarung eines Termins für die Konsularische Sprechstunde klicken Sie bitte auf "Weiter".

Hinweis: Pro Termin/Besucher können maximal 10 Dokumente bearbeitet werden. Bei mehr als 10 Dokumenten buchen Sie bitte 2 Termine.

 

Bakıdakı Almaniya Səfirliyinin qəbul vaxtının təyin olunma sisteminə xoş gəlmisiniz!

Burada Siz konsulluq şöbəsinin qəbul saatları üçün vaxt təyin edə bilərsiniz. 

Vizaya müraciət məqsədilə qəbul vaxtı təyin etmək üçün yuxarı baxın.

Konsulluq şöbəsinin qəbul saatları üçün vaxt təyin etmək üçün "Weiter" sözünün üzərinə tiklayın.

Qeyd: Bir görüş vaxtında/bir müsafir üçün ən çox 10 sənəd işlənə bilər. Əgər 10-dan çox sənədiniz varsa, xahiş olunur 2 görüş vaxtı təyin edin.

Weiter

Jüdische Migration und Spätaussiedler / Yəhudi miqrasiyası və Alman köçkünləri

Wilkommen beim Terminvergabesystem der deutschen Botschaft Baku

Hier können Sie einen Termin zur Beratung im Rahmen der jüdischen Zuwanderung oder als Spätaussiedler vereinbaren. Bei diesem Termin werden KEINE Visaanträge entgegengenommen. Für die Beantragung eines nationalen Visums als Spätaussiedler mit Aufnahmebescheid vom Bundesverwaltungsamt nach dem Bundesvertriebenengesetz (BFVG) oder als Jüdischer Zuwanderer mit Aufnahmebescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) buchen Sie bitte einen Termin in der Kategorie Milli visa / Nationales Visum / national visa. 

Bitte beachten Sie auch die Hinweise unter https://baku.diplo.de/az-de/konsularservice/-/2009410.

Zur Vereinbarung eines Termins klicken Sie bitte auf "weiter".

 

Bakıdakı Almaniya Səfirliyinin qəbul vaxtı təyinetmə sisteminə xoş gəlmisiniz

Burada yəhudi  və ya alman mühacirəti ilə əlaqədar məlumat almaq üçün görüş vaxtı  təyin edə bilərsiniz.

Xahiş olunur təlimatlara diqqət yetirin: https://baku.diplo.de/az-de/konsularservice/-/2009410.

Qəbul vaxtının təyin edilməsi üçün "weiter" düyməsinə basmağınız xahiş olunur.

Weiter