Terminvergabesystem des Auswärtigen Amts — Baku

Bitte wählen Sie einen Bereich aus

Viza sənədlərinin verilməsi üçün qəbul vaxtının təyin olunması / Запись на подачу заявления о выдаче визы / Terminvergabe für Visumbeantragung

Bakıdakı Alman Səfirliyinin qəbul vaxtının təyin olunma sisteminə xoş gəlmisiniz!


Viza rəsmiləşdirilməsinə dair ərizələrin səfirliyə təqdim etmək üçün Sizə mütləq qəbul vaxtını təyin etmək lazımdır. Xahiş edirik yalnız dəqiq gələ biləcəyinizə əmin olduğunuz tarixi qeyd edäsiniy. Səfirliyə gəlməmişdən əvvəl hansı sənədlərin lazım olduğunu dəqiq müəyyənləşdirin. Visa üçün lazımi sənədlərə dair ətraflı məlumat vərəqələrini burada tapa bilərsiniz. Viza prosessinde tez-tez verilen suallarin cavablarını burada tapa bilersiz.

Əgər Siz müəyyən etsəniz ki, təyin olunan vaxtda gələ bilmirsiniz, o zaman reservasiyanı ləğv etmək imkanınız var. Xahiş edirik bu imkanı nəzərə alın ki, digər ərizəçilər həmin vaxtdan istifadə edə bilsinlər.

Növbəti addım olaraq səfərinizin məqsədinə aid kateqoriyanı seçin. Burada Sizin aşağıdakı imkanlarınız var:

  • Şengen visa (yarım il ərzində cəmi 90 gün)
  • Milli visa (yarım il ərzində 90 gündən çox)

Növbəti mərhələyə keçmək üçün "Weiter" sözünün üzərinə basın.

Добро пожаловать в Систему записи на подачу заявления о выдаче визы Посольства Германии в Баку!

Для подачи заявления о выдаче визы Вам необходимо назначить точную дату приема. Просим назначать дату подачи документов на визу только в том случае, если Вы действительно уверены, что сможете в назначенный срок подать документы. Пожалуйста, перед подачей заявления осведомитесь о списке необходимых документов. Подробную информацию о требуемых документах можно получить здесь. Oтветы на часто задаваемые вопросы в визовом процессе, вы можете найти здесь.

Если Вы не можете прийти в Посольство в назначенное время, у Вас есть возможность отменить назначенную дату. Мы просим воспользоваться этой возможностью, для того, чтобы другие заявители могли прийти в зарезервированное Вами ранее время.

Следующим шагом выберите категорию, соответствующую цели поездки. У вас есть следующие возможности:

  • Шенгенская виза (до 90 дней в полгода)
  • национальная виза (более 90 дней в полгода)

Для того, чтобы перейти на следующую страницу, нажмите на клавишу "Weiter".

Willkommen beim Terminvergabesystem der Deutschen Botschaft Baku!

Um Ihren Visumantrag bei der Botschaft einreichen zu können, benötigen Sie unbedingt einen Termin. Bitte vereinbaren Sie erst dann einen Termin, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie diesen auch wahrnehmen werden. Bitte informieren Sie sich vor Antragsabgabe über die Dokumente, die Sie vorlegen müssen. Ausführliche Merkblätter zu den benötigten Unterlagen finden Sie hier. Antworten auf die häufigsten Fragen zum Visumverfahren finden Sie hier.

Sollten Sie feststellen, dass Sie einen Termin nicht wahrnehmen können, so haben Sie die Möglichkeit, diesen selbst zu stornieren. Bitte machen Sie hiervon im Zweifel Gebrauch, damit andere Kunden Ihren Termin wahrnehmen können.

Wählen Sie bitte im nächsten Schritt die Ihrem Reisezweck entsprechende Visumkategorie. Sie haben hierbei die folgenden Möglichkeiten:

  • Schengen Visum (insgesamt bis zu 90 Tagen im Halbjahr)
  • Nationales Visum (mehr als 90 Tage im Halbjahr)

Um zum nächsten Schritt zu gelangen klicken Sie bitte auf "Weiter".

 

 

Weiter