Terminvergabesystem des Auswärtigen Amts — Hanoi

Bitte wählen Sie einen Bereich aus

Visa/ Thị thực

Visaantragstellung (Für jeden Antragsteller muss ein separater Termin gebucht werden)

Nộp hồ sơ xin cấp thị thực (Đăng ký riêng hẹn nộp hồ sơ cho từng trường hợp xin cấp thị thực)

Wichtig:

  • Beachten Sie, dass je nach Saison Wartezeiten für die Terminvergabe entstehen können. Planen Sie daher möglichst langfristig. Schengenvisa können frühestens drei Monate vor Reisebeginn beantragt werden.
  • Ab dem 20.02.2019 können Anträge auf Erteilung von Schengenvisa über die VFS-Zentren in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt eingereicht werden. Weitere Informationen folgen demnächst.
  • Für die Beantragung nationaler Visa ergeben sich keine Änderungen.

Thông tin quan trọng:

  • Quý vị cần chú ý: Tùy theo mùa khách có thể phải đợi để có hẹn. Do vậy quý vị cần sớm lên kế hoạch cho mình. Hồ sơ xin cấp thị thực Schengen có thể nộp sớm nhất 3 tháng trước chuyến đi.
  • Từ ngày 20/02/2019 có thể nộp hồ sơ xin cấp thị thực Schengen tại các Trung tâm nhận hồ VFS ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin cụ thể về việc này sẽ được công bố sau.
  • Thủ tục nộp hồ sơ xin cấp thị thực quốc gia (thị thực dài hạn) không có gì thay đổi.

 

Weiter

Pass/Hộ chiếu Đức

Antragstellung von deutschen Dienst- und Reisepässen (Für jeden Antragsteller muss ein separater Termin beantragt werden.) Bitte beachten Sie, dass in dieser Kategorie -nur- Antragsteller in Angelegenheiten zu deutschen Reisepässen registriert werden. In dieser Kategorie falsch eingetragene Termine zu Visaangelegenheiten werden -nicht- anerkannt und automatisch gelöscht. Buchungen zu Visaangelegenheiten müssen in der entsprechenden Kategorie vorgenommen werden.

Đặt đơn xin cấp hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông Đức (Người xin cấp hộ chiếu phải đăng ký riêng một hẹn cho bản thân). Xin lưu ý: Mục này -chỉ- dành cho việc đăng ký hẹn nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu Đức. Nếu đăng ký nhầm hẹn nộp hồ sơ xin cấp thị thực vào mục này, thì đăng ký không được công nhận và sẽ tự động bị xóa. Đăng ký hẹn nộp hồ sơ xin cấp thị thực phải được thực hiện trong mục dành cho riêng cho việc này.

Weiter

STUDENTEN-Unterschriftenbeglaubigung für Sperrkontoeröffnung / Chứng thực chữ ký cho việc mở tài khoản của SINH VIÊN

STUDENTEN-Unterschriftenbeglaubigung zur Sperrkontoeröffnung

 

Diese Termine gelten -NUR-- für die Unterschriftenbeglaubigung zur Sperrkontoeröffnung bei der Deutschen Bank,

und --NICHT-- für die VISABEANTRAGUNG.

 

 

Chứng thực chữ ký cho việc mở tài khoản của SINH VIÊN.

 

Hẹn làm việc này -- chỉ -- dành cho mục đích xin chứng thực chữ ký để mở tài khoản tại ngân hàng Deutsche Bank, -- không -- được sử dụng cho mục đích xin cấp thị thực.

Weiter