Appointment-System of the German Foreign Office — Sofia

Return Continue
Ето предлаганите услуги

 

Внимание: Не резервирайте часове за заверяване на фотокопия! За тази цел моля да се явите на гишетата ни без предварително уговорен час в рамките на приемните часове!

Паспорт, лична карта, детски паспорт

 

 

Моля, използвайте съответната категория при запазването на дата и час за подаване на заявления за издаване на паспорт, лична карта и детски паспорт.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Виза

Ви сте ГРАЖДАНИН НА ЕС (имате гражданство на страна, член на ЕС)? Вие се възползвате от свободата на движение и нямате нужда от виза и следователно от дата и час.

1. Престой до 90 дни („Шенгенска виза“)

Вие НЕ СТЕ ГРАЖДАНИН НА ЕС, имате валидно разрешение за пребиваване в България и искате да пътувате на посещение или служебно или като турист най-много за 90 ДНИ на полугодие в Германия?
Вие се нуждаете от виза. Тук ще намерите информация за процедурата и представянето на необходимите документи. След като сте попълнили молбата и сте събрали всички документи, Вие трябва лично да подадете молбата за виза. За да запазите дата и час натиснете моля "continue" ("продължи").

Вие НЕ СТЕ ГРАЖДАНИН НА ЕС и нямате валидно разрешение за пребиваване в България? По принцип не е възможно издаването на виза и запазването на дата и час в посолството на Германия в София. Компетентно за Вас е представителството на Германия във Вашата родна страна. Моля, обърнете се към това представителство.

2. Престой над 90 дни („Национална виза“)

Вие НЕ СТЕ ГРАЖДАНИН НА ЕС, имате валидно разрешение за пребиваване в България и искате да останете по-дълго от 90 ДНИ в Германия и/или да пътувате с цел работа в Германия?
Вие се нуждаете от виза. Тук ще намерите информация за процедурата и представянето на необходимите документи. След като сте попълнили молбата на немски или английски език и сте събрали всички документи, Вие трябва лично да подадете молбата за виза. За да запазите дата и час натиснете моля "continue" ("продължи").

Моля да се запознаете и с информацията относно защитата на личните данни.
Return Continue

this may take a few moments ...
Your request is being processed ... please wait ... refreshing this page will delay your booking.